Documentatie, factsheets en links

Hier vindt je een overzicht van documenten en links die je kunnen helpen bij de voorbereiding op de nieuwe rechtspositie.

Plan van aanpak Implementatie nieuwe rechtspositie Rijksambtenaren (INR)

Het SGO heeft het plan van aanpak voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vastgesteld. De nieuwe wet gaat regelen dat voor de meeste ambtenaren, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in de marktsector, het private arbeidsrecht gaat gelden. Voorlopig verandert er nog niets, de invoering ervan brengt enkele jaren voorbereiding met zich mee. De planning is gericht op inwerkingtreding op 1 januari 2020. BZK regelt in afstemming met de IPRA, P-Direkt en UBR Personeel een aantal zaken voor het hele Rijk: het overlegstelsel, een privaatrechtelijke cao-tekst, de individuele arbeidsovereenkomst en opleiding en voorlichting.

Plan van aanpak implementatie nieuwe rechtspositie voor de sector Rijk (INR)

Lees het communicatieplan INR (sub-boodschappen voor medewerkers zijn geactualiseerd)

Implementatie nieuwe rechtspositie in kort bestek

Factsheets

Factsheet over het waarom van de nieuwe wet (Wnra), wat er wel of niet gaat veranderen en wat dit betekent voor jouw rol als P&O-professional. Lees meer.

Factsheet over de veranderingen in toepassing ketenbepaling door overgang naar nieuwe rechtspositie. Lees meer.

Overzicht rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen

Ga naar het overzicht.

P-Direkt > Nieuwe rechtspositie ambtenaren

De nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming met die van werknemers in de private sector. Ambtenaren krijgen hierdoor een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling; cao’s komen in plaats van rechtspositieregelingen. De wet treedt vermoedelijk over enkele jaren in werking.

Lees verder op de website van P-Direkt.

Ledenlijst Interdepartementaal Platform Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden (IPRA)

Ga naar de ledenlijst.

Vraag en antwoord over de nieuwe rechtspositie

Een aantal vragen over de (invoering van) de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren komt vaak terug. We beantwoorden ze graag. In dit document (op Rijksportaal) vindt je de meest gestelde vragen over de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren en antwoorden. Lees verder.

Schrijfwijzer personeelsreglementen

Er is een schrijfwijzer voor het opstellen van het personeelsreglement. Lees hier de schrijfwijzer en de bijbehorende bijlage.

Uitgelicht

banner nieuwe rechtspositie

Hoort bij