Documenten, lijsten en overzichten

Hier vind je een overzicht van belangrijke documenten, lijsten en overzichten  en links die je kunnen helpen bij de voorbereiding op de nieuwe rechtspositie.

Plan van aanpak Implementatie nieuwe rechtspositie Rijksambtenaren (INR)

Het SGO heeft het plan van aanpak voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vastgesteld. De nieuwe wet gaat regelen dat voor de meeste ambtenaren, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in de marktsector, het private arbeidsrecht gaat gelden. De planning is gericht op inwerkingtreding op 1 januari 2020. BZK regelt in afstemming met de IPRA, P-Direkt en UBR Personeel een aantal zaken voor het hele Rijk: het overlegstelsel, een privaatrechtelijke cao-tekst, de individuele arbeidsovereenkomst en opleiding en voorlichting.

Plan van aanpak implementatie nieuwe rechtspositie voor de sector Rijk (INR)

Lees het communicatieplan INR

Implementatie nieuwe rechtspositie in kort bestek

Overzicht rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen

Ga naar het overzicht.

Ledenlijst Interdepartementaal Platform Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden (IPRA)

Ga naar de ledenlijst.

Vraag en antwoord over de nieuwe rechtspositie

Een aantal vragen over de (invoering van) de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren komt vaak terug. We beantwoorden ze graag. In dit document (op Rijksportaal) vind je de meest gestelde vragen over de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren en antwoorden. Lees verder.

Schrijfwijzer personeelsreglementen

Er is een schrijfwijzer voor het opstellen van het personeelsreglement. Lees hier de schrijfwijzer en de bijbehorende bijlage.

Posters over wat jouw rol als HR-adviseur is

De planning is erop gericht dat op 1 januari 2020 de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker. De nieuwe rechtspositie wordt zo veel mogelijk hetzelfde als die in het bedrijfsleven. In de dagelijkse praktijk verandert er niet veel voor de medewerkers; de ambtelijke status verdwijnt bijvoorbeeld niet. Voor jou als HR-adviseur is er wel sprake van verandering en brengt de omschakeling het nodige werk met zich mee.

Veel wordt rijksbreed geregeld, andere veranderingen worden per organisatie opgepakt. Op deze website-pagina en op de poster lees je meer over jouw rol in het proces (de poster is beschikbaar in een digitale, interactieve versie en een printversie; de printversie kunt u op minimaal A2-formaat laten uitprinten door Xerox).