Factsheet nieuwe rechtspositie rijksambtenaren

In deze facsheet voor P&O-professionals binnen het Rijk lees je meer over het waarom van de nieuwe wet (Wnra), wat er wel of niet gaat veranderen en wat dit betekent voor jouw rol als P&O-professional.

Hier vind je een overzicht van informatie en documenten die je kunnen helpen bij de voorbereiding op de nieuwe rechtspositie. Ga naar het Kennispunt nieuwe rechtspositie.