Communicatieplan INR

In het plan van aanpak Implementatie Normalisering Rijk (INR) worden vier deelterreinen onderkend. Het Communicatieplan INR geeft invulling aan de eerste bullet van het deelterrein Voorlichting en opleiding: het opstellen van een communicatieplan. Hierin kun je lezen over de doelgroepen, doelstellingen, kernboodschappen, middelen en planning van de INR.