HR-processen

Op deze pagina lees je waar je in HR-processen op moet letten om goed voorbereid te zijn op de nieuwe rechtspositie voor rijksambtenaren die ingaat per 1 januari 2020.

Periodiek overleg met leidinggevenden

Bespreek de gevolgen van de nieuwe rechtspositie als vast punt in de reguliere periodieke overleggen met de leidinggevenden die je ondersteunt. Het Kennispunt nieuwe rechtspositie maakt daarvoor een checklist. Bespreek daarbij met name ook de gevolgen voor p-casuïstiek in het team van de leidinggevende. Dit betreft langer lopende zaken die wellicht nog niet zijn afgerond voordat de nieuwe rechtspositie in werking treedt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers die langdurig ziek zijn, situaties van disfunctioneren, geschillen en vaststellingsovereenkomsten. Het Kennispunt nieuwe rechtspositie (Knrr) heeft of ontwikkelt voorlichtingsmateriaal over de overgangssituatie van dergelijke onderwerpen.

Checklist en voorlichtingsmateriaal

Het Knrr maakt voor jou een checklist. Hanteer deze checklist, zodra je deze hebt. Benut ook het voorlichtingsmateriaal op de website van het Knrr. Lees dit goed door, zodat je de veranderingen begrijpt. Medio 2019 ontvang je de checklist om bij de periodieke overleggen te gebruiken.

Personeelsdossiers

Voor een zorgvuldige overgang moeten alle personeelsdossiers op orde zijn, dat wil zeggen dat alle personele mutaties en ingrepen waarover voor 1 januari 2020 wordt besloten, vóór die datum voorzien moeten zijn van een besluit. P-Direkt kan daar een bijdrage aan leveren.
Dit maakt onderdeel uit van bovengenoemde checklist die het Knrr maakt. Eind 2019 moet dit proces gereed zijn.

Instroom en tweezijdig arbeidscontract

In de nieuwe situatie moet het tweezijdig arbeidscontract getekend zijn voordat een nieuwe medewerker start. Dat betekent dat het instroomproces rijksbreed en in jouw organisatie hierop moet zijn ingericht.  Er komen rijksbrede modellen voor de arbeidsovereenkomst waar iedereen zich aan moet houden. P-Direkt past het rijksbreed instroomproces aan, de contactpersoon INR van jouw eigen organisatie past de interne processen in je organisatie aan waar nodig. Pas dit nieuwe proces straks toe en zorg ervoor steeds op tijd klaar te zijn voordat iemand in dienst komt. Dat betekent dat er een getekende arbeidsovereenkomst moet liggen vóórdat een nieuwe medewerker in dienst komt.
Wees hierop voorbereid voor 1 januari 2020, voordat de nieuwe rechtspositie in werking treedt, en daarna continu.

Hoort bij