Implementatie nieuwe rechtspositie ambtenaren op schema

Vrijdag 22 juni is de ministerraad, op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, akkoord gegaan met twee wetsvoorstellen die nodig zijn voor de invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarmee loopt het wetgevingstraject om te komen tot inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020 op schema.

De Wnra regelt dat de huidige publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als de ruim zes miljoen werknemers in de private sector.

De wetsvoorstellen worden voor advies aangeboden aan de Raad van State. Het gaat om technische wijzigingen die onder andere nodig zijn vanwege het veranderde begrip ‘ambtenaar’ in de wetten van verschillende ministeries. Ook worden er voorzieningen getroffen voor de groepen die uitgezonderd worden van de Wnra, om te voorkomen dat er gaten vallen in hun rechtspositie als de wet in werking treedt. Dat gaat dan onder meer om personeel bij politie en defensie, rechterlijke ambtenaren en politieke ambtsdragers. De wetsvoorstellen worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Kennispunt vraagbaak voor HR-adviseurs en P&O-adviseurs

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. En daarmee voor het werk van HR-adviseurs en P&O’ers binnen het Rijk. Hoe kun jij je goed voorbereiden op de nieuwe rechtspositie en vragen vanuit jouw organisatie over dit onderwerp beantwoorden?

Het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren van EC O&P beantwoordt vragen van HR-adviseurs, P&O’ers en leidinggevenden over de nieuwe rechtspositie. Ook kun je het Kennispunt inschakelen voor presentaties in je organisatie, bijvoorbeeld voor P&O-collega’s of leidinggevenden. Op de website van het Kennispunt vind je volop informatie over de nieuwe rechtspositie, zoals brochures en animatiefilms en informatie over de opleidingen.

Het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren is bereikbaar via het e-mailadres kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl. Telefonisch contact opnemen met het Kennispunt kan ook: op maandag en donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur op nummer 06-25632186.

Hoort bij