Gunning opleidingen voor arbeidsjuristen en HR-adviseurs

Door de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren verandert het werk van professionals in het P&O-vakgebied op een aantal punten. Om arbeidsjuristen en HR-adviseurs te helpen met de voorbereiding op de komst van de nieuwe rechtspositie en vertrouwd te maken met het private arbeidsrecht, worden rijksbrede opleidingen en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Inmiddels zijn er belangrijke stappen gezet in de inkoop van deze opleidingen. De opleidingen voor arbeidsjuristen zijn in augustus gegund; voor de HR-adviseurs wordt de gunning in september verwacht.

De opleidingen voor arbeidsjuristen zijn in augustus gegund aan een universitair samenwerkingsverband van de Erasmus Universiteit, de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit. De inschrijvingen starten binnenkort; departementen geven zelf op wie zij willen laten deelnemen.

Voor de HR-adviseurs wordt de gunning rond september 2018 verwacht. De eerste opleidingen starten naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018. Deze opleiding is een mix, ook wel blended learning genoemd, van online leren en klassikale bijeenkomsten. De lesstof wordt aangeboden door zowel docenten uit de markt als docenten van de rijksoverheid, die de huidige praktijk kennen en daardoor de verschillen met het private arbeidsrecht kunnen duiden en toelichten. Na (waarschijnlijk) 1 januari 2020 is het private arbeidsrecht van toepassing, maar gaan ook de Ambtenarenwet 2017 en een Rijkscao gelden, met aanvullende regelgeving.

Een opleiding die op maat is ingericht voor de rijksoverheid, stelt de HR-adviseurs beter in staat het management gedegen te adviseren over de specifieke vraagstukken die gaan spelen. Wat moet er bijvoorbeeld straks geregeld worden als een werknemer in dienst treedt bij de overheid? Heeft de verandering ook gevolgen voor werknemers die nu al in dienst zijn? Hoe gaat het ontslagrecht er uit zien onder het private arbeidsrecht? En welke procedure moet u volgen bij ontslag, reorganisatie of bij arbeidsongeschiktheid? De opleiding bereidt HR-adviseurs voor op dit soort vragen. Op de website van het Kennispunt nieuwe rechtspositie vindt u een overzicht van opleidingen en voorlichtingsactiviteiten en binnenkort ook informatie over de inschrijvingen.

Hoort bij