Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in het bedrijfsleven. Om de Wnra in werking te kunnen laten treden moet bestaande wet- en regelgeving in overeenstemming worden gebracht met de Wnra.

aanpassingswet wnra

De Aanpassingswet Wnra regelt dit proces voor formele wetgeving. De wet is afgelopen woensdag als hamerstuk in de Eerste Kamer aanvaard. Hierna volgt alleen nog bekrachtiging door de Koning en publicatie van de wet in het Staatsblad. Door de aanvaarding van de Aanpassingswet Wnra is een belangrijke stap gezet om de Wnra op 1 januari 2020 in werking te kunnen laten treden.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meer weten over het wetstraject?

Lees meer over de Aanpassingswetgeving en het wetstraject voor invoering van de Wnra.

Meer weten over de nieuwe rechtspositie voor rijksambtenaren? Ga naar het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren, onderdeel van UBR Personeel i.o.