Opleidingen en voorlichting

Naar verwachting zijn rijksambtenaren per 1 januari 2020 werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en is het private arbeidsrecht van toepassing. Voor de dagelijkse praktijk is kennis van het arbeidsrecht dan dus onmisbaar. Om professionals in het P&O-vakgebied te helpen zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe rechtspositie en ze vertrouwd te maken met het private arbeidsrecht, worden er rijksbrede opleidingen en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Er zijn opleidingen voor zowel arbeidsjuridisch specialisten als HR-adviseurs.

De ministeries, onderdelen van ministeries en uitvoerende diensten hebben aangegeven dat zij de opleidingen graag incompany organiseren. Dat betekent dat deelnemers in groepen, zoveel mogelijk met collega’s van de eigen organisatie, de opleidingen volgen. De departementale contactpersonen stellen de groepen samen. Ga bij hen na of en wanneer u bent ingedeeld. Voor de opleidingen voor arbeidsjuridisch specialisten is de planning al gemaakt. Die voor de HR-adviseurs start nu.

Kosten van deelname aan opleidingen

De opleidingen zijn specifiek gericht op het werk van de P&O-professional binnen de rijksoverheid.  Door de opleiding centraal in te kopen kunnen de kosten van deelname laag blijven. Die kosten van deelname zijn voor rekening van de deelnemende organisaties. Wat die kosten zijn, staat hieronder. 

Aanmelden en inschrijven incompany voor HR-adviseurs

De ministeries, onderdelen van deze ministeries en uitvoerende diensten hebben aangegeven dat zij ook de opleidingen voor HR-adviseurs graag incompany organiseren. Dit betekent dat er opleidingsgroepen specifiek voor uw ministerie worden ingepland en dat u alleen met collega-HR-adviseurs van uw ministerie deze opleiding volgt. Het aanmelden en inschrijven voor deze opleiding wordt centraal vanuit het ministerie geregeld met de opleiders van het Expertise Centrum  Organisatie & Personeel en  Smart Learning Company (handelsnaam van Tele Train Education BV) en Boontje Advocaten. U hoeft u dus niet zelf bij deze opleiders aan te melden of in te schrijven, dit wordt voor u geregeld. Weet u niet zeker of u ingedeeld staat, neem dan contact op met uw departementaal contactpersoon of uw leidinggevende.

Zodra u door uw ministerie bent aangemeld voor de opleiding, krijgt u vanuit Smart Learning Company een e-mail met daarin uw persoonlijke inloggegevens voor de digitale leeromgeving. Op deze leeromgeving vindt u al het studiemateriaal dat beschikbaar is. Hoe deze leeromgeving precies werkt, wordt na inloggen in deze omgeving aan u uitgelegd. Heeft u naar aanleiding van de uitleg nog technische vragen, dan kunt u deze stellen via de leeromgeving. Dat kan straks ook per telefoon, email en whatsapp.

Breed en gevarieerd aanbod voor HR-adviseurs

Wat voor wie verandert en hoe verdiepend de kennis moet zijn, verschilt van functie tot functie. Niet alles is voor iedereen relevant. Ook wisselt de leerstijl van persoon tot persoon. Daarom is een breed aanbod ontworpen, toegespitst op de verschillende doelgroepen. Organisaties kunnen zo zelf kiezen voor wie van hun P&O-medewerkers welke voorlichting of opleiding geschikt en nodig is. Er wordt steeds een slimme mix ontwikkeld van online leren, zelfstudie en bijeenkomsten (‘blended learning’).

OPLEIDINGEN

Arbeidsjuridisch specialisten

Voor wie: De arbeidsjuridisch specialisten. Zij zijn tijdens de overstap hulp en vraagbaak voor HR-adviseurs en P&O-experts en passen het private arbeidsrecht straks in de eigen adviespraktijk en bij procedures bij de kantonrechter toe.

Wat: Specialisatie verdiepende kennis, tien dagen incompany. U sluit af met een certificaat na behalen van examen. Verondersteld kennisniveau: WO.

Wanneer: vanaf 13 november 2018.

Door wie: Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Studiebelasting: Ongeveer vijf uur per dagdeel. Het gaat om twintig dagdelen, in totaal komt het neer op 100 uur studiebelasting. Deze studiebelasting is exclusief de bijeenkomsten zelf en de voorbereiding van het tentamen.

Inschrijven en kosten: De departementale contactpersonen stellen de groepen samen. Deelname per groep (15-25 personen) kost € 79.000,--

HR-adviseurs

Voor wie: Departementale HR-adviseurs, gesprekspartners van het management.

Wat: Een leeraanbod dat rekening houdt met hoe de deelnemer graag leert. Toegesneden op de HR-praktijk bij het Rijk. Online en offline (‘blended learning’), met vier masterclasses, online kennistests en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Daarnaast zijn er online kennisclips. De deelnemer ontvangt een boek met Q&A’s over het private arbeidsrecht. U ontvangt na afloop een certificaat van deelname. Verondersteld kennisniveau: HBO/WO.

Wanneer: opleidingen starten vanaf januari 2019.

Door wie: docenten van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (EC O&P) en  Smart Learning Company (SLC, handelsnaam Tele Train Education) en Boontje Advocaten Arbeidsrecht in samenwerking met docenten van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Studiebelasting: 40 uur, verdeeld over vier maanden.

Inschrijving en kosten:

Incompany: de departementale contactpersonen stellen de groepen samen. Ga bij hen na of en wanneer u bent ingedeeld. Deelname kost per groep van 25 deelnemers € 14.700,-- (Smart Learning Compagny) +  € 4.420,-- (Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (EC O&P). Hier vindt u een overzicht van alle contactpersonen.

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN

HR-professionals sector Rijk

Voor wie: HR-professionals binnen de sector Rijk, in verschillende  expertisevelden. Dit zijn onder meer: Arbo-adviseurs, bedrijfsartsen, re-integratie-adviseurs, mobiliteitsmanagers (verplicht en vrijwillig), organisatieadviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werkers en adviseurs in de arbeidsmarktcommunicatie.

Wat: Voorlichtingsmaterialen op de website van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren zoals factsheets en animatiefilmpjes, en toegang tot relevante publicaties. Zie overzicht van de belangrijkste veranderingen. Ook kunnen (op basis van maatwerk) presentaties/voorlichtingsbijeenkomsten worden verzorgd door leden van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Wanneer: In de loop van 2019 wordt de content voor de verschillende groepen HR-specialisten aangevuld. Het boeken van voorlichtingsbijeenkomsten kan doorlopend.

Door wie: Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Kosten voorlichtingsbijeenkomsten: maatwerk.

Hoe: Voorlichtingsverzoeken kunnen worden gedaan via kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.

Medezeggenschap

Voor wie: Voorzitters en leden van medezeggenschapsorganen.

Wat: Voorlichting online over wat er al dan niet voor hen verandert. Daarnaast kunnen zij vanzelfsprekend gebruik maken van de overige voorlichtingsmaterialen.

Door wie: BZK via het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Medewerkers

Voor wie: Alle medewerkers werkzaam binnen de sector Rijk.

Wat: Voorlichtingsmaterialen en (wanneer organisaties dit wensen) voorlichtingsbijeenkomsten. Belangrijk moment is de voorlichting bij de overstap van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Medewerkers ontvangen daarover een informatieve brief. Voor hen is nu al basale informatie beschikbaar op Rijksportaal en P-Direkt.nl. Departementen kunnen dit materiaal doorlinken naar eventuele eigen intranetten.

Wanneer: Basisinformatie in 2018, uitgebreidere voorlichting tweede helft 2019. Doorlopend proces, gekoppeld aan natuurlijke informatiemomenten en qua intensiteit toenemend richting het verzenden van de informatieve brief aan medewerkers in het laatste kwartaal van 2019.

Door wie: In 2018 BZK en rijksorganisaties. In 2019 P-Direkt en rijksorganisaties. Leidinggevenden worden gefaciliteerd als eerste aanspreekpunt voor hun medewerkers. Organisaties monitoren de informatiebehoefte van hun medewerkers en ook via vragen aan het call-center van P-Direkt kan dit worden gemonitord. Ook medezeggenschap en vakbonden kunnen daarover signalen afgeven. Wanneer binnen organisaties blijkt dat voor bepaalde onderwerpen meer aandacht gewenst is, wordt dit doorgegeven aan BZK/A&O, zodat daarop in samenwerking met P-Direkt kan worden ingespeeld.

Leidinggevenden

Voor wie: Iedereen met leidinggevende bevoegdheden.

Wat: Voorlichting over wat er voor hen verandert, hoe de overstap in zijn werk gaat en welke ondersteuning beschikbaar is (ook voor hun medewerkers). Ook kunnen (op basis van maatwerk) presentaties/voorlichtingsbijeenkomsten worden verzorgd door leden van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Wanneer: Tweede helft 2019 intensiever. Voorlichting doorlopend.

Door wie: P-Direkt, Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (presentaties/voorlichting) en organisaties. P-Direkt neemt de voorlichting over vanaf inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositie.

Kosten voorlichtingsbijeenkomsten Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren: maatwerk.

Hoe: Voorlichtingsverzoeken kunnen worden gedaan via kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.

ZBO’s

Voor wie: Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) die onder de sector Rijk vallen of die de sector Rijk volgen. Raadpleeg hier het overzicht

Wat: Informatievoorziening verloopt via de departementale contactpersonen ZBO/Wnra. In samenwerking met hen worden in 2019 voorlichtingsbijeenkomsten voor ZBO’s georganiseerd. Bent u ZBO en valt u niet onder sector Rijk? Dan kunt u terecht bij www.wnra.nl.

Wanneer: Doorlopend.

Door wie: BZK.

Uitgelicht

banner nieuwe rechtspositie

Hoort bij