Opleidingen en voorlichting

Naar verwachting zijn rijksambtenaren per 1 januari 2020 werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en is het private arbeidsrecht van toepassing. Voor de dagelijkse praktijk is kennis van het arbeidsrecht dan dus onmisbaar. Om professionals in het P&O-vakgebied te helpen zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe rechtspositie en ze vertrouwd te maken met het private arbeidsrecht, worden er rijksbrede opleidingen en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Er zijn opleidingen voor zowel arbeidsjuridisch specialisten als HR-adviseurs.

De ministeries, onderdelen van ministeries en uitvoerende diensten hebben aangegeven dat zij de opleidingen graag incompany organiseren. Dat betekent dat deelnemers in groepen, zoveel mogelijk met collega’s van de eigen organisatie, de opleidingen volgen. De departementale contactpersonen stellen de groepen samen. Ga bij hen na of en wanneer je bent ingedeeld. Voor de opleidingen voor arbeidsjuridisch specialisten is de planning al gemaakt. Die voor de HR-adviseurs start nu.

Kosten van deelname aan opleidingen

De opleidingen zijn specifiek gericht op het werk van de P&O-professional binnen de rijksoverheid.  Door de opleiding centraal in te kopen kunnen de kosten van deelname laag blijven. Die kosten van deelname zijn voor rekening van de deelnemende organisaties. Wat die kosten zijn, staat hieronder. 

Aanmelden en inschrijven incompany voor HR-adviseurs

De ministeries, onderdelen van deze ministeries en uitvoerende diensten hebben aangegeven dat zij ook de opleidingen voor HR-adviseurs graag incompany organiseren. Dit betekent dat er opleidingsgroepen specifiek voor jouw ministerie worden ingepland en dat je alleen met collega-HR-adviseurs van jouw ministerie deze opleiding volgt. Het aanmelden en inschrijven voor deze opleiding wordt centraal vanuit het ministerie geregeld met de opleiders van UBR Personeel en Smart Learning Company (handelsnaam van Tele Train Education BV) en Boontje Advocaten. Je hoeft u dus niet zelf bij deze opleiders aan te melden of in te schrijven, dit wordt voor je geregeld. Weet je niet zeker of je ingedeeld staat, neem dan contact op met jouw departementaal contactpersoon of je leidinggevende.

Zodra u door je ministerie bent aangemeld voor de opleiding, krijgt je vanuit Smart Learning Company een e-mail met daarin je persoonlijke inloggegevens voor de digitale leeromgeving. Op deze leeromgeving vindt je al het studiemateriaal dat beschikbaar is. Hoe deze leeromgeving precies werkt, wordt na inloggen uitgelegd. Heb je naar aanleiding van de uitleg nog technische vragen, dan kun je deze stellen via de leeromgeving. Dat kan straks ook per telefoon, e-mail en whatsapp.

Breed en gevarieerd aanbod voor HR-adviseurs

Wat voor wie verandert en hoe verdiepend de kennis moet zijn, verschilt van functie tot functie. Niet alles is voor iedereen relevant. Ook wisselt de leerstijl van persoon tot persoon. Daarom is een breed aanbod ontworpen, toegespitst op de verschillende doelgroepen. Organisaties kunnen zo zelf kiezen voor wie van hun P&O-medewerkers welke voorlichting of opleiding geschikt en nodig is. Er wordt steeds een slimme mix ontwikkeld van online leren, zelfstudie en bijeenkomsten (‘blended learning’).

OPLEIDINGEN

Arbeidsjuridisch specialisten

Voor wie

De arbeidsjuridisch specialisten. Zij zijn tijdens de overstap hulp en vraagbaak voor HR-adviseurs en P&O-experts en passen het private arbeidsrecht straks in de eigen adviespraktijk en bij procedures bij de kantonrechter toe.

Wat

Specialisatie verdiepende kennis, 10 dagen incompany. U sluit af met een certificaat na behalen van examen. Verondersteld kennisniveau: WO.

Wanneer

Vanaf 13 november 2018.

Door wie

Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Studiebelasting

Ongeveer 5 uur per dagdeel. Het gaat om 20 dagdelen, in totaal komt het neer op 100 uur studiebelasting. Deze studiebelasting is exclusief de bijeenkomsten zelf en de voorbereiding van het tentamen.

Inschrijven en kosten

De departementale contactpersonen stellen de groepen samen. Deelname per groep (15-25 personen) kost € 79.000,--

HR-adviseurs

Voor wie

Departementale HR-adviseurs, gesprekspartners van het management.

Wat

Een leeraanbod dat rekening houdt met hoe de deelnemer graag leert. Toegesneden op de HR-praktijk bij het Rijk. Online en offline ('blended learning'), met vier masterclasses, online kennistests en de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Daarnaast zijn er online kennisclips. De deelnemer ontvangt een boek met Q&A's over het private arbeidsrecht. Je ontvangt na afloop een certificaat van deelname. Verondersteld kennisniveau: HBO/WO.

Wanneer

De opleidingen starten vanaf januari 2019.

Door wie

Docenten van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (UBR Personeel) en  Smart Learning Company (SLC, handelsnaam Tele Train Education) en Boontje Advocaten Arbeidsrecht in samenwerking met docenten van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Studiebelasting

40 uur, verdeeld over 4 maanden.

Inschrijving en kosten

Incompany: de departementale contactpersonen stellen de groepen samen. Ga bij hen na of en wanneer je bent ingedeeld. Deelname kost per groep van 25 deelnemers € 14.700,-- (Smart Learning Compagny) +  € 4.420,-- (Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (UBR Personeel). Hier vindt je een overzicht van alle contactpersonen.

Open inschrijvingen: de kosten voor deze opleiding, per deelnemer, is afhankelijk van het aantal deelnemers per groep. Een groep bestaat uit minimaal 15 deelnemers en maximaal 25 deelnemers. De totale kosten van één groep worden verdeeld over het aantal deelnemers. Smart Learning Company en Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (UBR|Personeel) brengen beide kosten in rekening. Voor een overzicht van de kosten en het aanmeld- en inschrijfproces, zie https://inschrijven.curriculumarbeidsrecht.nl/ U kunt zich via deze website ook inschrijven.

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN

HR-professionals sector Rijk

Voor wie

HR-professionals binnen de sector Rijk, in verschillende  expertisevelden. Dit zijn onder meer: Arbo-adviseurs, bedrijfsartsen, re-integratie-adviseurs, mobiliteitsmanagers (verplicht en vrijwillig), organisatieadviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werkers en adviseurs in de arbeidsmarktcommunicatie.

Wat

Voorlichtingsmaterialen op de website van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren zoals factsheets en animatiefilmpjes, en toegang tot relevante publicaties. Zie overzicht van de belangrijkste veranderingen. Ook kunnen (op basis van maatwerk) presentaties/voorlichtingsbijeenkomsten worden verzorgd door leden van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Wanneer

In de loop van 2019 wordt de content voor de verschillende groepen HR-specialisten aangevuld. Het boeken van voorlichtingsbijeenkomsten kan doorlopend.

Door wie

Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Kosten voorlichtingsbijeenkomsten

Maatwerk.

Hoe

Voorlichtingsverzoeken kunnen worden gedaan via kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.

Medezeggenschap

Voor wie

Voorzitters en leden van medezeggenschapsorganen.

Wat

Voorlichting online over wat er al dan niet voor hen verandert. Daarnaast kunnen zij vanzelfsprekend gebruik maken van de overige voorlichtingsmaterialen.

Door wie

BZK via het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Medewerkers

Voor wie

Alle medewerkers werkzaam binnen de sector Rijk.

Wat

Voorlichtingsmaterialen en (wanneer organisaties dit wensen) voorlichtingsbijeenkomsten. Belangrijk moment is de voorlichting bij de overstap van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Medewerkers ontvangen daarover een informatieve brief. Voor hen is nu al basale informatie beschikbaar op Rijksportaal en P-Direkt.nl. Departementen kunnen dit materiaal doorlinken naar eventuele eigen intranetten.

Wanneer

Basisinformatie in 2018, uitgebreidere voorlichting tweede helft 2019. Doorlopend proces, gekoppeld aan natuurlijke informatiemomenten en qua intensiteit toenemend richting het verzenden van de informatieve brief aan medewerkers in het laatste kwartaal van 2019.

Door wie

In 2018 BZK en rijksorganisaties. In 2019 P-Direkt en rijksorganisaties. Leidinggevenden worden gefaciliteerd als eerste aanspreekpunt voor hun medewerkers. Organisaties monitoren de informatiebehoefte van hun medewerkers en ook via vragen aan het call-center van P-Direkt kan dit worden gemonitord. Ook medezeggenschap en vakbonden kunnen daarover signalen afgeven. Wanneer binnen organisaties blijkt dat voor bepaalde onderwerpen meer aandacht gewenst is, wordt dit doorgegeven aan BZK/A&O, zodat daarop in samenwerking met P-Direkt kan worden ingespeeld.

Leidinggevenden

Voor wie

Iedereen met leidinggevende bevoegdheden.

Wat

Voorlichting over wat er voor hen verandert, hoe de overstap in zijn werk gaat en welke ondersteuning beschikbaar is (ook voor hun medewerkers). Ook kunnen (op basis van maatwerk) presentaties/voorlichtingsbijeenkomsten worden verzorgd door leden van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren.

Wanneer

Tweede helft 2019 intensiever. Voorlichting doorlopend.

Door wie

P-Direkt, Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (presentaties/voorlichting) en organisaties. P-Direkt neemt de voorlichting over vanaf inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositie.

Kosten voorlichtingsbijeenkomsten Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren

Maatwerk.

Hoe

Voorlichtingsverzoeken kunnen worden gedaan via kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.

ZBO's

Voor wie

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) die onder de sector Rijk vallen of die de sector Rijk volgen. Raadpleeg hier het overzicht

Wat

Informatievoorziening verloopt via de departementale contactpersonen ZBO/Wnra. In samenwerking met hen worden in 2019 voorlichtingsbijeenkomsten voor ZBO’s georganiseerd. Werk je bij een ZBO en val je niet onder sector Rijk? Dan kun je terecht bij www.wnra.nl.

Wanneer

Doorlopend.

Door wie

BZK.

Uitgelicht

banner nieuwe rechtspositie

Hoort bij