Rol en acties HR-adviseur

Wat is jouw rol als HR-adviseur?

De planning is erop gericht dat op 1 januari 2020 de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker. De nieuwe rechtspositie wordt zo veel mogelijk hetzelfde als die in het bedrijfsleven. In de dagelijkse praktijk verandert er niet veel voor de medewerkers; de ambtelijke status verdwijnt bijvoorbeeld niet. Voor jou als HR-adviseur is er wel sprake van verandering en brengt de omschakeling het nodige werk met zich mee.

Veel wordt rijksbreed geregeld, andere veranderingen worden per organisatie opgepakt. Op deze website-pagina en op de poster lees je meer over jouw rol in het proces (de poster is beschikbaar in een digitale, interactieve versie en een printversie; de printversie kunt u op minimaal A2-formaat laten uitprinten door Xerox).

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

  • De aanstelling wordt een arbeidsovereenkomst.
  • Er komt een andere rechtsgang bij geschillen.
  • Het systeem rond ontslag verandert.
  • Er komt een Rijkscao in plaats van de huidige rechtspositionele regelingen.

Wat betekent dit voor uw rol als HR-adviseur?

Er zijn 7 actielijnen. Per actielijn wordt aangegeven wat er voor je wordt gedaan, wat je zelf moet doen en wanneer het klaar moet zijn.

De actielijnen 

1.  HR-processen

Bespreek met de leidinggevenden die u ondersteunt welke gevolgen de nieuwe rechspositie heeft voor p-casuïstiek in zijn of haar team. Neem dit als vast punt op in de reguliere periodieke overleggen. Lees meer

2.  Opleidingen en voorlichting P&O-professionals

Om ervoor te zorgen dat je voorbereid bent op de nieuwe rechtspositie, worden rijksbreed opleidingen georganiseerd. Ook is er voorlichtingsmateriaal beschikbaar op de website van het Knrr. Lees meer

3.  Voorlichting medewerkers en leidinggevenden

Het is van belang dat zowel de medewerker als de leidinggevende goed is voorgelicht over wat er verandert en wat hetzelfde blijft. Lees meer

4.  Informatieve brief medewerkers

Er wordt een centrale informatiebrief gestuurd naar alle medewerkers van jouw organisatie. Die kunnen met vragen terecht bij hun leidinggevende en bij P-Direkt. Leidinggevenden krijgen een informatiepakket, vlak voordat de brief wordt verzonden. Jij krijgt dit ook. Lees meer

5.  Organisatieverandering

De organisatie van het werk verandert, waaronder de reorganisatieprocessen en de mandaten en volmachten. Deze moeten waar nodig worden aangepast. Lees meer

6.  Communicatiemiddelen en ICT

Bestaande P-informatie, communicatiemiddelen, websites en systemen van jouw organisatie moeten worden aangepast naar de nieuwe wet. Denk hierbij aan brochures, factsheets, websites of ondersteunende ICT-systemen. Lees meer

7.  Regelingen

Regelingen van jouw organisatie moeten worden vastgelegd in het personeelsregelement conform de nieuwe rechtspositie en de nieuwe Rijkscao. Lees meer

Meer informatie?

Het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie (Knrr) – onderdeel van Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) – heeft verschillende materialen ontwikkeld om je te informeren en helpen bij de WNRA. Deze vind je op de website.

Je kunt bij het Knrr terecht met vragen over de nieuwe rechtspositie en de gevolgen hiervan. Het Knrr verzorgt ook presentaties op maat over de nieuwe rechtspositie. Neem hiervoor contact op met het Knrr (zie contactgegevens hieronder).

Neem voor vragen over jouw organisatie contact op met de contactpersoon INR (Implementatie Nieuwe Rechtspositie) van jouw organisatie. 

Bel met 06 - 25 63 21 86 (maandag - donderdag)
Mail naar kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.