EC O&P begeleidt de aanvraag van medische aanstellingskeuringen en periodieke keuringen en onderzoeken voor medewerkers van de onderstaande organisaties. Zorg van de Zaak voert deze dienstverlening namens EC O&P uit.

Aangesloten organisaties

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, FMHaaglanden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Economische Zaken, Staatstoezicht op de Mijnen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie

Aanvraagtermijn

Keuringen en onderzoeken vraagt u tenminste 15 werkdagen voor de uitvoeringsdatum aan.

Aanvraagformulieren

Voor een goede afhandeling van de aanvraag is het belangrijk dat u het formulier volledig en juist invult. 
We behandelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwijzen u graag naar de privacy melding van dit formulier of naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Aanvraagformulier Aanstellingskeuring.

Aanvraagformulier Periodieke keuringen en onderzoeken.

Contactformulier voor het aanvragen van keuringen en onderzoeken voor groepen. ( > 10 personen)

Contact

Voor vragen over het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van EC O&P.

Voor vragen over de planning van de keuring en/of het onderzoek, verzetten of annuleren van afspraken en voor vragen over de inhoud van de keuring en/of het onderzoek, neemt u contact op met Zorg van de Zaak via ecop@zorgvandezaak.nl of het telefoonnummer: 088-2778880.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de Backoffice via keuringen.vaccinaties@rijksoverheid.nl of via 070-7000530.

Inplannen afspraak

Voor het inplannen van een afspraak neemt Zorg van de Zaak, de arbodienstverlener die de keuringen en onderzoeken uitvoert namens EC O&P, contact op met de te keuren / te onderzoeken medewerker(s).

Afzeggen of verzetten afspraak

Een ingeplande afspraak afzeggen of verzetten doet u zo spoedig mogelijk en na afstemming met de leidinggevende. Tot uiterlijk 24 uur van tevoren, op een werkdag (weekend telt dus niet mee!) is dat kosteloos. Bij het niet verschijnen (no show), te laat afzeggen of verzetten van een afspraak worden de kosten in rekening gebracht. In geval van een no show wordt de leidinggevende van de medewerker hiervan op de hoogte gebracht.

Afzeggen of verzetten doet u:
- telefonisch bij Zorg van de Zaak: 088-2778880
- per mail: ecop@zorgvandezaak.nl

Locatie

De uitvoering van de medische keuringen en onderzoeken vinden plaats op locaties van Zorg van de Zaak.

Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening van Zorg van de Zaak, kunt u mailen naar klachten@zorgvandezaak.nl. Vermeld in de mail, naast de aard van de klacht, ook altijd uw voorletters, eventuele tussenvoegsels, achternaam, woonadres, privé en/of zakelijk telefoonnummer, privé en/of zakelijk emailadres, het ministerie en dienstonderdeel waar u werkzaam bent en de naam van de arts die u gekeurd heeft.

De klachtenregeling van Zorg van de Zaak is te vinden op: klachtenregeling Zorg van de Zaak.

Tarieven

In de brochure 'Tarieven 2018' vindt u de voor 2018 geldende tarieven voor o.a. medische keuringen en onderzoeken.

Op deze producten hanteert EC O&P in 2018 een opslag van 15%. Met deze opslag dekt EC O&P de kosten voor o.a. het uitvoeren van de aanbesteding, het bemensen van de backoffice bij EC O&P, contractmanagement. U ontvangt éénmaal per kwartaal een factuur van EC O&P voor de van Zorg van de Zaak afgenomen dienstverlening.

Op deze factuur wordt de opslag van 15% van EC O&P zichtbaar vermeld: deze wordt dus niet verwerkt in de tarieven per product.