Aanvraagformulier voor aanstellingskeuring

UBR Personeel begeleidt de aanvraag van aanstellingskeuringen voor medewerkers van onderstaande organisaties. Zorg van de Zaak voert deze dienstverlening uit namens Personeel.

Aangesloten organisaties

 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Financiën (kerndepartement)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële Informatiedienst
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement, IGJ en RVS)

Aanmelden

Door onderstaand elektronisch aanvraagformulier volledig in te vullen meldt je je beoogd medewerker aan voor een Aanstellingskeuring. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

We behandelen je gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwijzen je graag naar de privacymelding van dit formulier of naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Zorg ervoor dat:

 • je op het vraagteken klikt voor meer informatie over het in te vullen veld
 • je het formulier volledig invult, let hierbij op de vele verplichte velden (*)
 • als het invullen niet lukt, je contact opneemt met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel

Let op!

Na het invullen van het formulier en het aanklikken van de knop 'ga verder', kun je de gegevens nog een keer controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het document definitief met de knop 'verzend', die helemaal onderaan de pagina staat. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanmelding.

Aanvraagformulier Aanstellingskeuring

1) Gegevens organisatie & leidinggevende

Vul hier het vaste of mobiel zakelijke telefoonnummer in.

De opdrachtgever gaat akkoord met deze aanvraag en kosten *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de aanvrager dat zijn/haar leidinggevende akkoord is met de aanmelding en de daaraan verbonden kosten.

2) Aanstellingskeuring

Als de beoogd medewerker wordt aangesteld dient u zelf de uitslag te mailen naar postbus.p-direktpersoneelsdossier@minbzk.nl zodat de uitslag kan worden opgenomen in het personeelsdossier.

Kruis aan voor welke functie de beoogd medewerker gekeurd moet worden. *
Kruis aan voor welke functie de beoogd medewerker gekeurd moet worden. *
Kruis aan om welke keuring het gaat *
Kruis aan voor welke functie de beoogd medewerker gekeurd moet worden. *

3) Gegevens te keuren medewerker

Indien van toepassing

Geslacht *

Vul hier het huisadres in

Vul hier het zakelijke mobiele nummer of privé mobiele nummer in.

Staat de gewenste keuring er niet bij, neem dan eerst contact op met Zorg van de Zaak via het e-mailadres ecop@zorgvandezaak.nl of het telefoonnummer: 0882778880