Informatieve brief medewerkers

Er wordt een centrale informatiebrief gestuurd naar alle zittende rijksambtenaren. Medewerkers van jouw organisatie ontvangen deze dus ook. De planning is gericht op verzending van de informatieve brief in het laatste kwartaal van 2019.

Informatie

Medewerkers kunnen met vragen terecht bij hun leidinggevende en bij P-Direkt. Leidinggevenden krijgen de nodige informatie, vlak voordat de brief wordt verzonden. Jij krijgt deze informatie en de brief ook. Het is belangrijk dat je je verdiept in de nieuwe rechtspositie en de informatie bestudeert, zodat je vragen kunt beantwoorden en/of kunt verwijzen naar P-Direkt. Het voorlichtingsmateriaal voor leidinggevenden en HR-adviseurs zal erin voorzien dat de meeste vragen kunnen worden beantwoord. Ook kunnen informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd, eventueel met betrokkenheid van de medezeggenschap. Inbrengen in de gesprekscyclus Rijk (GCR) is ook een optie.

Verzending brief

P-Direkt verzorgt de verzending van de brief en de voorlichting voor zowel medewerkers als leidinggevenden (in samenwerking met het Knrr). De brieven worden – gevuld met gegevens uit het P-Direktsysteem –  geprint en waarschijnlijk in batches verzonden in het laatste kwartaal van 2019. Dit zal waarschijnlijk in samenwerking met de Belastingdienst worden gedaan. Hiervoor wordt een verzendschema opgesteld, waarbij decentraal de gelegenheid wordt geboden om daarmee rekening te houden.

Voorlichtingsmateriaal

Het Kennispunt nieuwe rechtspositie ambtenaren (Knrr), P-Direkt en BZK/A&O zorgen voor een samenhangend pakket voorlichtingsmateriaal voor HR-adviseurs, leidinggevenden en medewerkers. Het voorlichtingsmateriaal wordt centraal geplaatst maar moet daarnaast binnen de eigen organisatie bekend worden gemaakt. De contactpersoon INR van jouw organisatie zorgt dat de informatie wordt verspreid en kan daarnaast bijeenkomsten organiseren.