Ondernemingsraad en nieuwe rechtspositie

Aan de positie van de ondernemingsraden verandert niets door de nieuwe rechtspositie. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is zowel in de huidige situatie als na de inwerkingtreding van de Wnra onverkort van toepassing.

Met de nieuwe rechtspositie gaan de regels van het private arbeidsrecht en daarmee ook van het private collectieve arbeidsovereenkomsten (cao-)recht gelden. Het private cao-recht is op andere principes gebouwd en zorgt ervoor dat de overheidssectoren voor een deel te maken krijgen met andere processen en procedures dan voorheen.

Naast de arbeidsovereenkomst is de belangrijkste verandering waarmee overheidswerkgevers en ambtenaren te maken krijgen, dat de rechtspositieregelingen (waaronder het ARAR) worden vervangen door cao’s. Nu wordt al vaak gesproken over het sluiten van cao’s bij de overheid, maar dit zijn eigenlijk arbeidsvoorwaardenovereenkomsten die nog moeten worden omgezet in de rechtspositieregelingen. Het zijn dus niet de cao’s als bedoeld in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Met de komst van een ‘echte’ cao, gebaseerd op het private cao-recht, is de rechtspositie direct en rechtstreeks via de cao geregeld.

Communicatie met medewerkers

Voor medewerkers zijn en worden nieuwsberichten gemaakt om hen op de hoogte te houden van mijlpalen. Ook zijn er pagina’s op Rijksportaal Personeel en www.P-Direkt.nl ingericht en toegesneden Q&A’s opgesteld. Ook is voor hen een animatievideo gemaakt en komt er een reeks artikelen. Er is geregeld overleg met communicatieadviseurs van de departementen om te horen wat er leeft onder de medewerkers en hoe daar met communicatie op kan worden ingespeeld. Signalen van medezeggenschapsorganen zijn vanzelfsprekend ook meer dan welkom.

In de volgende fase, de implementatie, gaan medewerkers meer merken van de veranderingen. Zij ontvangen in ieder geval een informatieve brief over de omzetting van de eenzijdige aanstelling naar een tweezijdig arbeidscontract, met daarbij meer informatie over de veranderingen. P-Direkt zal dan de communicatie richting medewerkers op zich nemen. Departementen die dat willen zullen daarnaast nog aanvullende communicatie verzorgen.

Uitgelicht

banner nieuwe rechtspositie