Opleidingen en voorlichting

Naar verwachting zijn rijksambtenaren per 1 januari 2020 werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en is het private arbeidsrecht van toepassing. Voor de dagelijkse praktijk is kennis van het arbeidsrecht dan dus onmisbaar. Om professionals in het P&O-vakgebied te helpen zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe rechtspositie en ze vertrouwd te maken met het private arbeidsrecht, worden er rijksbrede opleidingen en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Er zijn opleidingen voor zowel arbeidsjuridisch specialisten als HR-adviseurs.

De ministeries, onderdelen van ministeries en uitvoerende diensten hebben aangegeven dat zij de opleidingen graag incompany organiseren. Dat betekent dat deelnemers in groepen, zoveel mogelijk met collega’s van de eigen organisatie, de opleidingen volgen. De departementale contactpersonen stellen de groepen samen. Ga bij hen na of en wanneer je bent ingedeeld. Voor de opleidingen voor arbeidsjuridisch specialisten is de planning al gemaakt. Die voor de HR-adviseurs start nu.

Kosten van deelname aan opleidingen

De opleidingen zijn specifiek gericht op het werk van de P&O-professional binnen de rijksoverheid.  Door de opleiding centraal in te kopen kunnen de kosten van deelname laag blijven. Die kosten van deelname zijn voor rekening van de deelnemende organisaties. Wat die kosten zijn, staat hieronder. 

Aanmelden en inschrijven incompany voor HR-adviseurs

De ministeries, onderdelen van deze ministeries en uitvoerende diensten hebben aangegeven dat zij ook de opleidingen voor HR-adviseurs graag incompany organiseren. Dit betekent dat er opleidingsgroepen specifiek voor jouw ministerie worden ingepland en dat je alleen met collega-HR-adviseurs van jouw ministerie deze opleiding volgt. Het aanmelden en inschrijven voor deze opleiding wordt centraal vanuit het ministerie geregeld met de opleiders van UBR Personeel en Smart Learning Company (handelsnaam van Tele Train Education BV) en Boontje Advocaten. Je hoeft u dus niet zelf bij deze opleiders aan te melden of in te schrijven, dit wordt voor je geregeld. Weet je niet zeker of je ingedeeld staat, neem dan contact op met jouw departementaal contactpersoon of je leidinggevende.

Zodra je door je ministerie bent aangemeld voor de opleiding, krijg je vanuit Smart Learning Company een e-mail met daarin je persoonlijke inloggegevens voor de digitale leeromgeving. Op deze leeromgeving vind je al het studiemateriaal dat beschikbaar is. Hoe deze leeromgeving precies werkt, wordt na inloggen uitgelegd. Heb je naar aanleiding van de uitleg nog technische vragen, dan kun je deze stellen via de leeromgeving. Dat kan straks ook per telefoon, e-mail en whatsapp.

Breed en gevarieerd aanbod voor HR-adviseurs

Wat voor wie verandert en hoe verdiepend de kennis moet zijn, verschilt van functie tot functie. Niet alles is voor iedereen relevant. Ook wisselt de leerstijl van persoon tot persoon. Daarom is een breed aanbod ontworpen, toegespitst op de verschillende doelgroepen. Organisaties kunnen zo zelf kiezen voor wie van hun P&O-medewerkers welke voorlichting of opleiding geschikt en nodig is. Er wordt steeds een slimme mix ontwikkeld van online leren, zelfstudie en bijeenkomsten (‘blended learning’).

OPLEIDINGEN

Voor HR-adviseurs > departementale HR-adviseurs, gesprekspartners van het management.

Voor Arbeidsjuridisch specialisten > zijn tijdens de overstap hulp en vraagbaak voor HR-adviseurs en P&O-experts en passen het private arbeidsrecht straks in de eigen adviespraktijk en bij procedures bij de kantonrechter toe.

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN

Voor HR-professionals sector Rijk > HR-professionals binnen de sector Rijk, in verschillende expertisevelden. Dit zijn onder meer: Arbo-adviseurs, bedrijfsartsen, re-integratie-adviseurs, mobiliteitsmanagers (verplicht en vrijwillig), organisatieadviseurs, bedrijfsmaatschappelijk werkers en adviseurs in de arbeidsmarktcommunicatie.

Voor Leidinggevenden > iedereen met leidinggevende bevoegdheden.

Voor Medezeggenschap > voorzitters en leden van medezeggenschaporganen.

Voor Medewerkers > alle medewerkers werkzaam binnen de sector Rijk.

Voor ZBO's > zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) die onder de sector Rijk vallen of die de sector Rijk volgen.