Veranderingen ketenbepaling tijdelijke dienstverbanden

Een belangrijke verandering die de nieuwe rechtspositie voor ambtenaren met zich meebrengt, is de ketenbepaling voor tijdelijke dienstverbanden. Op deze pagina lichten we de ketenbepaling toe. Let op: er kunnen nu al gevolgen ontstaan bij het aangaan of verlengen van tijdelijke aanstellingen die doorlopen tot na 1 januari 2020!

Inmiddels (sinds 28 mei 2019) is nieuwe wetgeving aangenomen (Wet Arbeidsmarkt in Balans), die per 1-1-2020 van kracht wordt. Werknemers mogen straks, net als nu, in drie jaar maximaal drie opvolgende tijdelijke dienstverbanden krijgen. Elk volgende dienstverband is vast.  De ketenbepaling geldt ook als een medewerker ergens anders bij het Rijk al een tijdelijk dienstverband had.

De belangrijkste 2 wijzigingen

Allereerst geldt de ketenbepaling bij inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositie niet meer per bevoegd gezag, maar voor de gehele Staat der Nederlanden. Die wordt als één werkgever beschouwd. Tweede punt is dat in het private arbeidsrecht een wachtperiode geldt van zes maanden, voordat een volgende keten van tijdelijke dienstverbanden kan worden aangegaan. Op grond van het ARAR geldt nu nog een wachtperiode van drie maanden.

ketenbepaling samenvatting nieuw

Er kunnen dus nu al gevolgen ontstaan bij het aangaan of verlengen van tijdelijke aanstellingen die doorlopen in 2020. Let daarom goed op als je iemand een tijdelijke aanstelling wilt aanbieden.