150ste kandidaat ontvangt Certificaat Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren

De masterclasses Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren helpen HR-adviseurs zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe rechtspositie die naar verwachting per 1 januari 2020 ingaat. Roné Goudsblom, HR-adviseur bij de Belastingdienst, is de 150ste kandidaat die het ‘Curriculum Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren’ succesvol heeft afgerond. Reden voor een feestje en een interview met de geslaagde.

(V.l.n.r.): Lionel van den Berg (juridische adviseurs bij UBR) en Ingrid van der Voort (BZK DGOO) met kandidaat Roné Goudsblom (HR-adviseur bij de Belastingdienst)

Wat vond je van de opleiding?
Interessant, zeer nuttig en vooral lekker interactief. Maar vooral ook heel veel. In vier ochtenden namen de deskundige docenten ons mee door de stof. Wat opviel was hoe hecht en gemotiveerd de groep was. Iedere bijeenkomst voelde ook als een reünie.

Welk onderwerp vond je het moeilijkste en welk het makkelijkste?
Alles was even interessant, maar niets was extreem makkelijk. Het was fijn dat de stof vooral aan de hand van casuïstiek werd uitgelegd. Dat geeft verdieping. Maar in de praktijk is het toch zo dat kennis wegzakt als je deze niet dagelijks gebruikt. Voorheen werkten we met het ARAR. Nu gebruiken we het Burgerlijk Wetboek. Daar zullen we vaker op terug moeten vallen.

Heb je het gevoel dat je nu genoeg weet over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)?
Nee, dat is ook niet mogelijk gezien de omvang en diversiteit van de stof. Wat ik wel weet is waar ik antwoorden op vragen kan vinden. Bij elke vraag moet je goed nadenken en vooral de laatste stand van zaken checken, want er verandert regelmatig wel iets.

Wat is jouw rol bij vragen over de nieuwe rechtspositie?
Ik ben het eerste aanspreekpunt voor plaatsvervangend directeuren en leidinggevenden voor vragen zoals: Wat mag? Wat kan? Maar veel veranderingen liggen op een ander niveau en vragen om specialistischere, juridische kennis. Je moet vragen dus goed afpellen. Mijn taak is ook signaleren en strategen alert te maken op de gevolgen van de veranderingen. Denk o.a. aan de ketenbepaling.

Heb je nog tips voor het vervolg en de communicatie?
De opleiding heeft de belangrijkste zaken wel geraakt en bereidt goed voor op de veranderingen in mijn werk. Maar een opfriscursus, voorlichting, of iets van dien aard tegen de tijd dat we over gaan, is geen overbodige luxe. Herhalen van de stof blijft nodig. Zeker als we straks een nieuwe cao krijgen.

Weet je waar je zelf terecht kunt met vragen?
Ik blijf zeker gebruik maken van het lesmateriaal van de Masterclass, zoals onder andere het Q&A- boekje Arbeidsrecht. Daarnaast zoek ik mijn informatie op Intranet en Rijksportaal, in het Burgerlijk Wetboek en hier op het kennispunt Nieuwe Rechtspositie. Met name deze laatste wil ik aanbevelen bij collega’s omdat je daar vragen kunt stellen en terug kunt vinden m.b.t. de Wnra. Meld je aan voor de nieuwsbrief. 

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van rijksambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde als die van medewerkers in het bedrijfsleven. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. De nieuwe rechtspositie gaat waarschijnlijk op 1 januari 2020 in. Op de website van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren (Knrr), als onderdeel van UBR Personeel, lees je meer over de belangrijkste aandachtspunten en acties.