Keuringen en onderzoeken

UBR Personeel begeleidt de aanvraag van medische aanstellingskeuringen en periodieke keuringen en onderzoeken voor medewerkers van de onderstaande organisaties. Zorg van de Zaak voert deze dienstverlening uit namens Personeel.

Aangesloten organisaties

 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Financiën (kerndepartement)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële Informatiedienst
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement, IGJ en RVS)

Aanvraagtermijn

Keuringen en onderzoeken vraag je tenminste 15 werkdagen voor de uitvoeringsdatum aan.

Aanvraagformulieren

Voor een goede afhandeling van de aanvraag is het belangrijk dat je het formulier volledig en juist invult. 
Aanvraagformulier Aanstellingskeuring.

Aanvraagformulier Periodieke keuringen en onderzoeken.

Contactformulier voor het aanvragen van keuringen en onderzoeken voor groepen. ( > 10 personen)

Contact

Voor vragen over het aanvraagformulier kun je contact opnemen met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.

Voor vragen over de planning van de keuring en/of het onderzoek, verzetten of annuleren van afspraken en voor vragen over de inhoud van de keuring en/of het onderzoek, neem je contact op met Zorg van de Zaak via ecop@zorgvandezaak.nl of het telefoonnummer: 088-2778880.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de Backoffice via keuringen.vaccinaties@rijksoverheid.nl of via 070-7000530.

Inplannen afspraak

Voor het inplannen van een afspraak neemt Zorg van de Zaak, de arbodienstverlener die de keuringen en onderzoeken uitvoert namens UBR Personeel, contact op met de te keuren/te onderzoeken medewerker(s).

Afzeggen of verzetten afspraak

Een ingeplande afspraak afzeggen of verzetten doe je zo spoedig mogelijk en na afstemming met de leidinggevende. Tot uiterlijk 24 uur van tevoren, op een werkdag (weekend telt dus niet mee!) is dat kosteloos. Bij het niet verschijnen (no show), te laat afzeggen of verzetten van een afspraak worden de kosten in rekening gebracht. In geval van een no show wordt de leidinggevende van de medewerker hiervan op de hoogte gebracht.

Afzeggen of verzetten doe je:

Locatie

De uitvoering van de medische keuringen en onderzoeken vinden plaats op locaties van Zorg van de Zaak.

Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening van Zorg van de Zaak, kun je mailen naar klachten@zorgvandezaak.nl. Vermeld in de mail, naast de aard van de klacht, ook altijd je voorletters, eventuele tussenvoegsels, achternaam, woonadres, privé en/of zakelijk telefoonnummer, privé en/of zakelijk emailadres, het ministerie en dienstonderdeel waar je werkt en de naam van de arts die je gekeurd heeft.

De klachtenregeling van Zorg van de Zaak is te vinden op: klachtenregeling Zorg van de Zaak.

Tarieven

In de brochure 'Tarieven 2019' vindt je de voor 2019 geldende tarieven voor o.a. medische keuringen en onderzoeken.

Op deze producten hanteert UBR Personeel in 2019 een opslag van 7,5%. Met deze opslag dekt UBR de kosten voor onder andere het uitvoeren van de aanbesteding, het bemensen van de backoffice, contractmanagement. Je ontvangt 1x per kwartaal een factuur van UBR Personeel voor de van Zorg van de Zaak afgenomen dienstverlening.

Op deze factuur wordt de opslag van 7,5% van Personeel zichtbaar vermeld: deze wordt dus niet verwerkt in de tarieven per product.