Loonschade, re-integratiekosten en kosten van eigenrisicodragerschap WGA kunnen worden verhaald als een medewerker uitvalt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Maar ook als de medewerker ziek is door een daad van agressie of geweld?

Het verhalen van schade en kosten op de veroorzaker gebeurt meestal via een verzekeraar van de veroorzaker. Ook als een gebeurtenis plaatsvindt in privétijd. Het verhalen van deze kosten noemen we regresrecht. Het Rijk heeft dit uitbesteed aan BSA Schaderegeling BV. De ministeries zijn dus contractueel verplicht om bij BSA een melding te doen, met uitzondering van het ministerie van Defensie. Een medische kunstfout of letsel veroorzaakt door een dier valt ook onder het regresrecht.

Hoe verhaalt u kosten?

Meld een regreszaak aan bij BSA. Dat kan telefonisch of online via de site van BSA (zie: 'Schade melden!'). Een rijksorganisatie ontvangt uiteindelijk de opbrengsten.

Wat doet BSA?

BSA doet eerst kosteloos een vooronderzoek. Als het voor de opdrachtgever loont om verhaal te plegen gaat BSA met de regreszaak aan de slag. BSA hanteert dan een vast uurtarief.
Daarnaast biedt BSA uw medewerker kosteloos juridische verhaalbijstand voor persoonlijke schade (in het kader van een minnelijke schaderegeling) indien sprake is van een verkeersongeval in Nederland.

Altijd verhalen

Agressie en geweld tegen medewerkers is onacceptabel. Daarom moet u bij verzuim door agressie en geweld tegen rijksambtenaren altijd regresrecht uitoefenen. Dus altijd BSA inschakelen. BSA heeft hiervoor een passende oplossing, een zogenoemd minnelijk traject tegen een all-in tarief.

Contact en meer informatie

Voor vragen over verhalen schade en kosten neem contact op met BSA. Of raadpleeg eerst een re-integratie adviseur van Bedrijfszorg. Neem daarvoor contact op met het Klantcontactcentrum van EC O&P.