Loopbaan en ontwikkeling betekent dat u nadenkt over uw volgende stap in uw carrière. Soms betekent dit het veranderen van functie, tijdelijk of vast, nu of straks. Maar ook ontwikkeling binnen uw functie of oriëntatie op uw toekomstige of eerstvolgende loopbaanstap hoort hierbij. Dat doet u vrijwillig of als uw functie verdwijnt. EC O&P helpt medewerkers en leidinggevenden op maat bij deze zoektocht.

Loopbaan en ontwikkeling > Vrijwillig mobiliteitstraject

Medewerkers die vrijwillig op zoek gaan naar ander werk, binnen of buiten hun organisatie, kunnen hierbij (na akkoord van de leidinggevende) ondersteuning krijgen van EC O&P Workflow.

  • Lees meer over het vrijwillig mobiliteitstraject.

Loopbaan en ontwikkeling > Van Werk Naar Werk-traject

Bij (aankomende) organisatieverandering kunnen (groepen) medewerkers aangewezen worden als vrijwillig of verplicht Van Werk Naar Werk-kandidaat. EC O&P Workflow begeleidt deze medewerkers volgens het vastgestelde Van Werk Naar Werk-beleid.

  • Lees meer over het Van Werk Naar Werk-traject.

Loopbaan en ontwikkeling > Transferium

Medewerkers die verplicht Van Werk Naar Werk-kandidaat zijn, kunnen een intensieve en effectieve begeleiding van EC O&P Workflow krijgen in het Transferium.

  • Lees meer over de Transferium dienstverlening.

Loopbaan en ontwikkeling > Contractovername

Organisaties kunnen vaste medewerkers een contractovername aanbieden. De medewerker maakt op vrijwillige basis gebruik van dit aanbod. Na een begeleidingstraject van maximaal 30 maanden door het bureau POSG ingezet door EC O&P Workflow, volgt ontslag van rechtswege. De medewerker gaat dan aan de slag bij een andere werkgever of als zelfstandig ondernemer.

Loopbaan en ontwikkeling > Loopbaanbegeleiding

EC O&P Workflow helpt de medewerker die wil nadenken over zijn loopbaan of op een langere termijn een loopbaanstap wil maken. Of als de medewerker wil onderzoeken of hij/zij nog flexibel genoeg inzetbaar is (duurzame inzetbaarheid). We helpen bij het denkproces over de flexibele inzetbaarheid gedurende de loopbaan. Dit doen we onder andere door het inzetten van het instrument ‘Spiegel je Inzetbaarheid’. Het resultaat hiervan kan ook gebruikt worden in een gesprek met de leidinggevende over ontwikkeling en perspectief.

  • Lees meer over loopbaanbegeleiding (duurzame inzetbaarheid).

Loopbaan en ontwikkeling > Werkplaatsen

De werkplaats is voor rijksmedewerkers die stappen willen zetten in hun loopbaan. De werkplaats kan ingezet worden voor medewerkers die in de onderzoek- en oriëntatiefase zitten of ‘arbeidsmarkt-klaar’ zijn. De medewerker kan met zijn of haar leer- en/of ontwikkelvraag actief aan het werk. Een werkplaats kan een aanvulling zijn op een loopbaantraject. Ook medewerkers zonder loopbaantraject met een leervraag kunnen zich aanmelden. Er zijn vijf thema’s per werkplaats:

Loopbaan en ontwikkeling > Instrumenten

Bij de zoektocht naar ander werk of het oriënteren op uw loopbaan kunt u via EC O&P Workflow, naast de meer uitgebreide en complete trajecten ook gebruik maken van een reeks losse instrumenten, zoals: loopbaan- en/of ontwikkelassessments en Jobmarketing.

  • Lees meer en bekijk de instrumenten die EC O&P aanbiedt binnen trajecten. Onder andere voor mobiliteit, Van Werk Naar Werk-trajecten en loopbaanbegeleiding.

Instroom medewerkers met een arbeidsbeperking

EC O&P adviseert en begeleidt bij de instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking (uit de doelgroep banenafspraak). Met specifieke expertise geven we rijksbreed advies, voorlichting en begeleiding. EC O&P helpt rijksorganisaties op maat met onder meer: functiecreatie en jobcarving, werving en selectie en loopbaanbegeleiding.

Contact

Voor vragen en wensen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum EC O&P.

Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid 

Het van werk naar werk-beleid (VWNW) biedt regelingen en voorzieningen bij begeleiding naar ander werk als uw organisatie gaat veranderen. Het VWNW-beleid is opgenomen in de rechtspositieregels voor rijksambtenaren. Met enkele wijzigingen is het VWNW-beleid structureel per 1 januari 2018. Ga naar meer informatie over VWNW-beleid op P-Direkt.nl

EC O&P Workflow helpt medewerkers en leidinggevenden op maat bij het veranderen van een functie en bij het vormgeven van hun loopbaan. Bij tijdelijk of vast werk, binnen het departement, interdepartementaal of buiten de Rijksoverheid. Nu of in de toekomst. Vrijwillig, bij (naderend) ontslag of als je functie verdwijnt.

Vind hier meer informatie over Duurzame inzetbaarheid.