Het is voor een medewerker zinvol om tijdig met loopbaanbegeleiding aan de slag te gaan. Dat geldt voor een medewerker die niet op korte termijn, maar in de toekomst een loopbaanstap wil maken. Of een medewerker die wil onderzoeken of hij/zij nog genoeg inzetbaar is.

EC O&P helpt bij het nadenken over de inzetbaarheid gedurende de loopbaan. Het resultaat kan ook gebruikt worden in een gesprek met de leidinggevende over ontwikkeling en perspectief.

Weten wie u bent, wat u kunt, wat u wilt

Plezier in uw werk is heel belangrijk! Heeft u twijfels over uw huidige baan of op welke wijze u uw loopbaan verder vorm wilt gaan geven? Dan is het belangrijk om eerst goed in kaart te krijgen: ‘wie u bent’, ‘wat u kunt’ en ‘wat u wilt’. Door begeleiding van een loopbaanprofessional kunt u een bewuste keuze maken voor werk dat echt bij u past en wat bijdraagt aan plezier in uw werk. Loopbaanadvies is een investering in uzelf.

Juiste plek

Ook kunt u het gevoel hebben dat uw functie u niet (meer) op het lijf is geschreven. De omgeving is veranderd of gaat veranderen. U hebt het gevoel dat u op deze plek niet het maximale uit uzelf haalt. U wilt zich oriënteren op een functie waarin u verder kunt ontwikkelen en uw talenten beter tot hun recht komen.

Instrumenten

Om antwoord te krijgen op vragen kunt u bijvoorbeeld onderstaande instrumenten inzetten:

  • Spiegel je inzetbaarheid: we kijken naar uw ontwikkeling en naar de ontwikkeling van uw functie en het perspectief voor de toekomst. Dit geeft zicht op mogelijkheden in de eigen functie. Het traject bestaat uit individuele begeleidingsgesprekken (spiegelgesprekken) in combinatie met individuele tests en opdrachten op maat. Er zijn drie varianten: basis, regulier en intensief;
  • Loopbaanscan: bestaat uit een loopbaanscan die een beeld schetst van uw competenties, motivatie en interesses;
  • Spreekuur inzetbaarheid: voor medewerkers, managers en HR-adviseurs. Een trajectbegeleider beantwoordt een paar uur per week vragen over mobiliteit en loopbaan. Als medewerker kunt u hier terecht voor vragen over uw loopbaan, mobiliteitswensen of als u een concrete vraag heeft;
  • Oriëntatie via het Rijkstalentencentrum.

Loopbaanbegeleiding medewerkers met een arbeidsbeperking

EC O&P adviseert en begeleidt bij de instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking (uit de doelgroep banenafspraak). Met specifieke expertise geven we advies, voorlichting en loopbaanbegeleiding aan werkgevers en aan medewerkers met een arbeidsbeperking.

Contact

Voor vragen en wensen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum.