Loonschade verhalen bij derde partijen

Loonschade, re-integratiekosten en kosten van eigenrisicodragerschap WGA kunnen worden verhaald als een medewerker uitvalt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Maar ook als de medewerker ziek is door een daad van agressie of geweld, verzuimt als gevolg van een medische fout of letsel heeft dat is veroorzaakt door een dier. Dat verhaal is ook mogelijk als de gebeurtenis in privétijd plaatsvindt.

Het verhalen van schade en kosten op de veroorzaker gebeurt meestal via de verzekeraar van de veroorzaker. Het verhalen van deze kosten noemen we regresrecht. Het Rijk heeft dit uitbesteed aan BSA Schaderegeling BV. De ministeries zijn dus contractueel verplicht om bij BSA een melding te doen, met uitzondering van het ministerie van Defensie.

BSA biedt je medewerker kosteloos juridische bijstand voor het verhaal van persoonlijke schade.

Altijd verhalen

Agressie en geweld tegen medewerkers is onacceptabel. Daarom moet je bij verzuim door agressie en geweld tegen rijksambtenaren altijd regresrecht uitoefenen; dus altijd BSA inschakelen.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie Loonschade verhalen bij derde partijen door werkgever op het Rijksportaal. Daar vind je onder andere een factsheet over regres, de werkwijze van BSA, het contract en hoe de zaak kan worden aangemeld.

Raadpleeg de website van BSA voor meer informatie: Regres Rijk.

Vragen, klachten en departementale contactpersonen

Heb je vragen, feedback of klachten over (de uitvoering van) het contract dat tussen de Staat en BSA BV is gesloten? Neem dan contact op met contractmanager Susanne van Dijk van UBR HIS.

Voor alle overige vragen over (de uitoefening van het) regresrecht kun je terecht bij je departementale contactpersoon op het gebied van regres. Wie dat zijn zie je op het Rijksportaal. Daar vindt je ook de contactgegevens van Susanne van Dijk.