Medische interventie

Bij het inschakelen van medische interventiebureaus voor de re-integratie van medewerkers adviseert Bedrijfszorg rijksorganisaties. Bijvoorbeeld om verzuimduur te verkorten.

In de  ‘Richtlijn gezondheidszorg en werk’ staan alle rijksbrede en wettelijke afspraken voor medische interventies en de financiële afhandeling. We vatten een aantal afspraken hier kort samen.

Afspraken werkgever-werknemer

Werkgever en werknemer maken samen afspraken over re-integratie. Bij de keuze van een bepaalde medische interventie staat voorop dat het de meest passende interventie moet zijn. Als een werkgever een medisch interventiebureau inschakelt, betaalt hij de kosten. Maar hij mag wel rekening houden met vergoedingen die de werknemer krijgt van zijn zorgverzekeraar. Werkgever en werknemer maken ook hierover afspraken.

Eigen risico

Binnen de Rijksoverheid is afgesproken dat het eigen risico voor rekening komt van de werknemer. Dit geldt zowel voor het verplichte eigen risico als voor het vrijwillige eigen risico. Als blijkt dat bepaalde medewerkers hierdoor in financiële problemen komen, kan de werkgever hem naar billijkheid schadeloos stellen.

Advies over medische interventiebureaus

Een bedrijfsarts adviseert over het inschakelen van een specifiek medisch interventiebureau. Hierbij is de interventie leidend, niet de hoogte van de kosten. De leidinggevende vraagt een offerte aan. Medische interventiebureaus hebben afspraken gemaakt met zorgverzekeraars om de kosten (gedeeltelijk) te vergoeden. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van de bedrijfsarts of de huisarts.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum UBR Personeel.