Wanneer sprake is van een opdracht waarvan de geraamde waarde lager is dan de Europese drempelwaarde of van een opdracht onder een bestaande raamovereenkomst, dan spreken we over een offertetraject.

Via diverse criteria zoals de geraamde opdrachtwaarde en of er een bestaande raamovereenkomst van toepassing is, bepalen wij de juiste procedure. Wij begeleiden u gedurende het gehele inkooptraject en voorzien u daarbij van inkoopadvies. Wij adviseren u over de inkoopstrategie en starten na overeenstemming over de aanpak het offertetraject. Wij zorgen waar nodig voor additionele juridische ondersteuning en advies.

U heeft in alle gevallen een belangrijke rol bij de behoeftebepaling want u weet wat u nodig heeft. Wij helpen u daarbij door het stellen van de juiste vragen. Als extra materiedeskundigheid nodig is dan kijken wij samen met u of deze kennis binnen het Rijk of op de markt beschikbaar is. Wij begeleiden u daarnaast bij het zorgvuldig beoordelen van de aanbiedingen. Goed inkopen vereist nauwe samenwerking, uw bijdrage is daarom van invloed op de doorlooptijd en inzet.

Meervoudig offertetraject

Wij begeleiden u bij het uitzetten van uw opdracht in de markt. Bij een meervoudige procedure vragen wij namens u bij meerdere marktpartijen een offerte op. Wij adviseren en begeleiden u gedurende het hele traject: van behoeftebepaling, het opvragen en beoordelen van offertes tot het contracteren van een leverancier.

Enkelvoudig offertetraject

Bij een enkelvoudige procedure vragen wij namens u een offerte op bij één leverancier. Wij begeleiden u gedurende het gehele traject tot en met het vastleggen van het contract.

Nadere overeenkomst

Als uw behoefte past binnen een bestaande raamovereenkomst? Dan voeren wij uw inkoopopdracht uit binnen de kaders van deze raamovereenkomst tot en met het opstellen van een nadere overeenkomst.

Wijzigingsovereenkomst

Wilt u binnen de kaders van een bestaande overeenkomst wijzigen? Dan voeren wij dit voor u uit.