Organisatieadvies

Het Rijk is continu in beweging en dat heeft zijn weerslag op alle onderdelen van de rijksdienst. Voor de organisatieadviseurs van UBR vormen deze ontwikkelingen de kern van hun vak. Wij hebben kennis van en ervaring met het Rijk van binnenuit. We bieden oplossingen die passen bij de verschillende organisaties en hun vraagstukken. Onze interventies zijn zichtbaar, meetbaar en hebben een blijvend karakter. Zo bouwen we samen aan 1 rijksdienst die wendbaar is en goed presteert.

Dienstverlening in alle fasen van een organisatieontwikkelingstraject

We ondersteunen van begin tot eind bij organisatieontwikkelingstrajecten. Wij hebben de expertise om te adviseren over en te ondersteunen bij alle fasen van het traject: het richting geven aan organisatieontwikkeling, het (her)inrichten van organisaties, het implementeren van organisatieveranderingen en het evalueren van organisatieontwikkeling.

Multidisciplinaire oplossingen voor integrale vraagstukken

We bieden een multidisciplinaire oplossing voor integrale vraagstukken die leven bij onze opdrachtgevers. Wij kijken vanuit verschillende perspectieven naar deze vraagstukken en werken daartoe nauw samen met de verschillende expertises binnen UBR en met andere partners binnen en buiten het Rijk.

De expert voor (her)inrichtingsvraagstukken en het werkend krijgen van veranderingen

We helpen om nieuwe organisatiestructuren, besturingsfilosofieën, processen en systemen te ontwikkelen en te laten werken in de praktijk. Daarvoor hebben we de expertise in huis voor de organisatiekant van verandering, maar ook voor de menselijke kant: cultuur, leiderschap en lerend vermogen. Zo staan onze adviseurs voor het aantoonbaar en duurzaam verbeteren van de rijksdienst.

Een partner vanaf de start

We worden graag vroeg bij organisatieontwikkelingstrajecten betrokken en zijn graag partner bij integrale vraagstukken. We gaan altijd in overleg met onze opdrachtgevers en bepalen gezamenlijk wat in de gegeven situatie de optimale oplossing is.

Inzetbaar in verschillende rollen

Per opdracht bekijken we vooraf wat nodig is en bepalen we welke rol onze adviseurs innemen: die van sparringpartner, vraagarticulator, spiegel, uitvoerder, expert, docent, onderzoeker, procesbegeleider etc. Is een multidisciplinaire aanpak nodig? Dan stellen we een adviseur aan als projectleider. Deze houdt het overzicht over alle diensten die we leveren en zorgt dat deze samenhang vertonen en afgestemd blijven op de oplossing van het klantvraagstuk. Onze advisering kent een aantal veel voorkomende producten en diensten. Een maatwerkopdracht behoort ook tot de mogelijkheden.

Adviseren in de O&P-beleidscyclus

We willen actief betrokken zijn bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van (rijksbreed O&P-)beleid. We voeden de beleidsmakers met onze praktijk- en vakkennis en houden hen een spiegel voor vanuit onze adviespraktijk.