Adviseren in de O&P-beleidscyclus

Wij kunnen worden ingezet als ketenpartner in de O&P-beleidscyclus.

Daarmee doelen we op het volgende:

Voeden van (rijksbrede) beleidsontwikkeling

Onze gedegen kennis van het Rijk kan gebruikt worden bij het ontwikkelen van nieuw beleid. En doordat we bijdragen aan het ontwikkelen van beleid, bouwen we onze kennis steeds verder uit. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Daarnaast kunnen wij een uitvoeringstoets uitvoeren op voorgenomen nieuw beleid.

Implementeren van beleid

Departementen kunnen ons inschakelen voor advisering en ondersteuning bij de implementatie en toepassing van rijksbreed vastgesteld beleid binnen hun eigen organisatie. Dat doen we door middel van specialistische kennis, praktische adviezen, in-company trainingen, workshops en procesbegeleiding.

Teruggeven van kennis in meta-adviezen

De kennis die we verzamelen is op nog een andere manier relevant: in opdracht verrijken we onze kennis van de uitvoeringspraktijk en geven wij deze terug aan de beleidsmakers. Zo kunnen wij bijvoorbeeld inzicht geven in trends en in- en externe (organisatie)ontwikkelingen en beleid evalueren.