Implementeren van organisatieveranderingen

Organisatieadviseurs van UBR begeleiden en adviseren bij alle fasen van een organisatieontwikkelingstraject. Dat doen we altijd vanuit de insteek: veranderen om duurzaam te verbeteren.

Verrichten

  • organisatiecultuur, verandering van houding en gedrag
  • organiseren en begeleiden van veranderings- of transitieprocessen
  • resultaatgericht werken en gesprekscyclus met Functiegebouw Rijk
  • professionalisering en ontwikkeling van leidinggevenden en teams

Reorganisatieadvies in de implementatiefase

Nieuw beschreven organisaties, maar ook visies, beleid en jaarplannen, werken pas echt als mensen daarmee kunnen werken.

3 pijlers

Voor een effectieve implementatie van plannen zijn activiteiten nodig op 3 pijlers:

  • sturen op resultaten,
  • de processen en
  • het gedrag.

Er is pas sprake van effectieve verandering als mensen het goede gedrag vertonen, op de juiste manier worden aangestuurd en als de inrichting van de processen het werk faciliteert.

We leren leidinggevenden wat nodig is om organisaties, visies, beleid en jaarplannen goed te implementeren en om de organisatie duurzaam te ontwikkelen. Soms zullen we daarbij ook medewerkers of stafmedewerkers betrekken.

Organisatiecultuur en gedrag

Soms blijven problemen zich herhalen en lijken oplossingen niet te werken. Dan is het effectiever om als leidinggevende, team of professional te kijken naar de eigen patronen en symptomen. Het erkennen en herkennen levert gedeelde beelden en verwachtingen op. We leren onze opdrachtgevers wat de invloed hiervan is op de organisatie, het werk en het eigen gedrag. Je krijgt inzicht in wat het vraagt om hierin veranderingen te bewerkstelligen.

Veranderings- en transitieprocessen

Wij bieden veranderkracht. Onze kennis, kunde en ervaring is in te zetten bij nagenoeg alle veranderopgaven binnen het Rijk. Daarmee doelen we zowel op verbeteren (planned change), vernieuwen (situationeel zoekproces) als transformeren (nog niet eerder gezien).

Toepassing Functiegebouw Rijk bij resultaatgericht werken en de gesprekscyclus

Nu het Functiegebouw Rijk nagenoeg overal binnen het Rijk geïmplementeerd is, is het tijd om het echt toe te gaan passen. Wij ondersteunen het Rijk bij de overgang naar resultaatgericht werken en het effectief inzetten van de gesprekscyclus. We maken daarbij gebruik van het 5R-model en het Functiegebouw Rijk.

Daarnaast adviseren we over de vele toepassingen van het FGR op het gebied van human resource management. Denk aan loopbaanpaden/leerlijnen, competentiemanagement, personeelsontwikkeling en dergelijke.

Leiderschap en teamontwikkeling

In het licht van de organisatieontwikkeling die het Rijk wenst, organiseren wij professionaliserings- en begeleidingstrajecten die leidinggevenden toerusten hun taak goed invulling te geven. Hierbij spelen de relatie tussen leidinggevende en medewerker, het ontwikkelen van gedrag en het benutten van HR-instrumenten een rol. De leidinggevende krijgt handvatten om zichzelf en het eigen team te ontwikkelen. Wij kunnen daarbij ondersteunen met diverse interventievormen zoals coaching, intervisie, training, workshops en procesbegeleiding.