Medewerkerstevredenheidsonderzoek goes live!

Hoe gaan we met elkaar verder na een medewerkerstevredenheidsonderzoek? MTO goes live! is een groepsgesprek, waarbij verbinding en diepgang wordt bereikt. Een gesprek dat gaat over onderwerpen die er voor medewerkers echt toe doen, in direct contact met elkaar en op een veilige en respectvolle manier. MTO goes live! gebruik je u om de betekenis van de uitkomsten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek te bespreken, om een zinvol vervolg te geven en ook als alternatief voor (een deel van) het onderzoek.

Voor wie

Voor teams, dus leidinggevenden en medewerkers.

Daarnaast is er een toepassing beschikbaar voor MTO-gesprekken op systeemniveau, waarbij de organisatie als geheel als systeem wordt beschouwd. Deze gesprekken geven niet alleen inzicht op individueel en teamniveau, ook op het functioneren van de organisatie als geheel systeemniveau.

Inhoud en aanpak

MTO goes live! geeft antwoord op vragen als: wat betekenen de uitkomsten van een MTO, hoe verklaar je ze, wat is het verhaal erachter, hoe zorgen we er samen voor dat we passende vervolgacties kiezen?

Een ervaren facilitator (een organisatieadviseur van UBR) begeleidt de gesprekken. Hij/zij heeft kennis van en ervaring met groepsdynamica en gebruikt verschillende gesprekstechnieken. Hierdoor ontstaat een constructieve en betekenisvolle dialoog. En daar ligt vaak de sleutel om de spanningen en zorgen te duiden en écht aan te pakken. Het is mogelijk dat de facilitator samen met een begeleider van de organisatie de gesprekken voert (niet de eigen leidinggevende). De organisatieadviseur traint deze duopartner dan voorafgaand aan de gesprekken.

We werken met verschillende gespreksrondes. Eerst komen alleen medewerkers aan het woord. Daarna neemt de leidinggevende het initiatief en gaat in gesprek over wat hij of zij heeft gehoord. Over de thema’s die hierbij aan de orde komen, zullen vervolgafspraken worden gemaakt. Leidinggevende en medewerkers hebben een eigen plaats in de ruimte waar we de bijeenkomst houden. Hierbij stellen we vooraf heldere gespreksregels op. Daarnaast maken we afspraken over verslaglegging.

Resultaat

Verbinding en diepgang, door onder andere:

  • helderheid over ervaringen, beelden en wensen over het werk, de organisatie en de leiding;
  • verwachtingen over taak en rol van de leidinggevende én medewerker worden uitgewisseld,
  • uitgedaagd en bijgesteld;
  • elke deelnemer krijgt inzicht in de wensen, motieven en achtergronden van leiders en volgers;
  • concrete handvatten voor vervolgacties;
  • startpunt voor gezamenlijke formulering van nieuwe ontwikkelstappen;
  • een toename van het wederzijds vertrouwen om moeilijke onderwerpen niet uit de weg te gaan maar daarover het gesprek aan te gaan.

Duur

Een bijeenkomst duurt 3 uur.
Alle teamleden moeten aanwezig zijn (dus leidinggevende en medewerkers van het betreffende team).

Contact

HRM’ers en leidinggevenden kunnen bij ons terecht met vragen hierover. Neem hiervoor contact met het Klantcontactcentrum op. Telefonisch: 070 700 05 23. Of mail naar: contactecop@rijksoverheid.nl. Na ontvangst van de mail nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.