Uitnodiging voor innovatievelingen: vorm geven aan nieuw organiseren en veranderen in een inter-company Leerwerkplaats

De inter-company Leerwerkplaats biedt een inspirerende omgeving om samen met andere (rijks)overheidscollega’s en onder professionele externe begeleiding concreet aan de slag te gaan met uw eigen, actuele organisatieontwikkelingstraject. 

De secretarissen-generaal (SG’en) van het Rijk schreven een brief aan de kabinetsinformateur over hun visie op de rijksoverheid. Binnen het Rijk zijn verschillende lokale initiatieven gaande omtrent nieuw organiseren (denk aan zelfsturing) of nieuw veranderen (zoals viraal veranderen via sociale netwerken). Om van daaruit de beweging te maken naar de wendbare en innovatieve rijksoverheid, waar de SG’en voor staan, is het van belang deze initiatieven te spotten, te verbinden en te versterken. Daarvoor biedt EC O&P vanuit het rijksbrede UBR-innovatieproject ‘Nooit meer reorganiseren’ de inter-company Leerwerkplaats aan.

Leerwerkplaats

Intercollegiaal werken en leren

De Leerwerkplaats is een collectief traject van 6 tot 12 maanden. Deelnemers zijn collega’s vanuit verschillende (rijks)overheidsorganisaties, die verantwoordelijk zijn voor een traject van nieuw organiseren of nieuw veranderen binnen hun eigen organisatie. De eerste 3 maanden van dit traject zijn onder professionele externe begeleiding van consultants/auteurs Jaap van ’t Hek en Leike van Oss van bureau Organisatievragen. Daarna gaan de deelnemers als koplopersnetwerk zelfstandig met elkaar verder, gefaciliteerd vanuit EC O&P Organisatieadvies.

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Het traject start met een extern begeleide 2-daagse op 25 en 26 januari 2018 en twee vervolgbijeenkomsten op 8 maart en 3 april. Overige bijeenkomsten worden met de deelnemers gepland. De kosten bedragen ongeveer € 1500 per persoon voor de externe begeleiding. Dit is exclusief de verblijfskosten voor het conferentieoord eind januari. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Daarbij streven we diversiteit na qua aard en aantal deelnemende organisaties en in te brengen organisatieontwikkelingstrajecten. Aanmelden voor de inter-company Leerwerkplaats kan tot 15 november 2017.  

Meer informatie of aanmelden?

Bent u als (programma)manager verantwoordelijk voor een organisatiebreed ontwikkelingstraject en kunt u wel wat intercollegiale en professionele steun gebruiken bij de taaie vraagstukken waar u tegenaan loopt? Neemt u dan contact op met Renate Beckers, projectleider Nooit meer reorganiseren, over de mogelijkheden.

De eerste editie van de inter-company Leerwerkplaats gaat lopen in 2018. We starten met een prequel op 12 januari 2018 voor de hele koplopersgroep, om elkaar en de ingebrachte organisatieontwikkelingstrajecten te leren kennen. Wegens overweldigend enthousiasme gaan we vervolgens verder in twee subgroepen onder begeleiding van Jaap van ’t Hek en Leike van Oss. Er is een tweede startbijeenkomst op 8 en 9 februari en er zijn twee extra losse dagen gepland in de periode tot 3 april. Vanaf mei gaat de groep met elkaar verder onder begeleiding van EC O&P. Neem bij vragen over of interesse voor de Leerwerkplaats contact op met projectleider Nooit meer reorganiseren, Renate Beckers.