Offertetrajecten

Als er sprake is van een opdracht waarvan de geraamde waarde lager is dan de Europese drempelwaarde of van een opdracht onder een bestaande raamovereenkomst, dan spreken we over een offertetraject.

Via diverse criteria zoals de geraamde opdrachtwaarde en of er een bestaande raamovereenkomst van toepassing is, bepalen wij de juiste procedure. Wij begeleiden je gedurende het gehele inkooptraject en voorzien je daarbij van inkoopadvies. Wij adviseren je over de inkoopstrategie en starten na overeenstemming over de aanpak het offertetraject. Wij zorgen waar nodig voor additionele juridische ondersteuning en advies.

Jij hebt in alle gevallen een belangrijke rol bij de behoeftebepaling want jij weet wat je nodig hebt. Wij helpen je daarbij door het stellen van de juiste vragen. Als er extra materiedeskundigheid nodig is dan kijken wij samen met jou of deze kennis binnen het Rijk of op de markt beschikbaar is. Wij begeleiden je daarnaast bij het zorgvuldig beoordelen van de aanbiedingen. Goed inkopen vereist nauwe samenwerking, jouw bijdrage is daarom van invloed op de doorlooptijd en inzet.

Meervoudig offertetraject

Wij begeleiden je bij het uitzetten van je opdracht in de markt. Bij een meervoudige procedure vragen wij namens jou bij meerdere marktpartijen een offerte op. Wij adviseren en begeleiden je gedurende het hele traject: van behoeftebepaling, het opvragen en beoordelen van offertes tot het contracteren van een leverancier.

Enkelvoudig offertetraject

Bij een enkelvoudige procedure vragen wij namens jou een offerte op bij 1 leverancier. Wij begeleiden je gedurende het gehele traject tot en met het vastleggen van het contract.

Nadere overeenkomst

Past je behoefte binnen een bestaande raamovereenkomst? Dan voeren wij jouw inkoopopdracht uit binnen de kaders van deze raamovereenkomst tot en met het opstellen van een nadere overeenkomst.

Wijzigingsovereenkomst

Wil je binnen de kaders van een bestaande overeenkomst wijzigen? Dan voeren wij dit voor je uit.