Aangeboden: een APK-keuring voor uw organisatie met de High Performance Organisatie-scan

In het kader van UBR-innovatieproject ‘Nooit meer reorganiseren’ voert EC O&P in 2017 diverse experimenten en onderzoeken uit op het gebied van flexibel organiseren en anders veranderen. EC O&P wil laten zien wat werkende alternatieven zijn voor klassiek reorganiseren en het handelingsperspectief van managers, adviseurs en medezeggenschap verruimen. Zo biedt EC O&P diverse instrumenten aan voor het stellen van een organisatiediagnose. Hier gaan we in op de High Performance Organisatie-scan (HPO-scan).

Als een organisatie niet optimaal presteert, grijpen we snel naar de bekende oplossing: we passen de organisatiestructuur aan via een klassiek reorganisatieproces. Echter, ervaring leert dat dit lang niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Want zit het probleem wel in de organisatiestructuur? Is überhaupt de tijd genomen om na te gaan wat een goede performance van de organisatie in de weg zit en wat effectieve aangrijpingspunten voor organisatieontwikkeling zijn?

HPO-scan

Sta hier eens bij stil met de HPO-scan. Met deze integrale scan krijgen organisaties een spiegel voorgehouden op 4 dimensies. Helder wordt in welke mate managers en medewerkers in de organisatie gericht zijn op resultaten, vernieuwing, mensen en  efficiency.

Idealiter is een organisatie op deze dimensies in balans. De scan geeft inzicht in de sterkten en zwakten van uw organisatie. Ook kan gemeten worden of interventies op een van de dimensies het gewenste effect hebben gehad. De uitkomsten worden bovendien afgezet tegen die van andere organisaties in de publieke sector (benchmark).

Zo meet u waar uw organisatie staat op de weg naar een high performance organisatie. En geeft de scan handvatten voor het inrichten van een organisatieontwikkelingstraject.

Interesse?

Heeft u interesse in een organisatiediagnose met de HPO-scan? Laat dit weten aan Renate Beckers van EC O&P. De HPO-scan is ontwikkeld door Jan-Dirk den Breejen van Schouten Global. Voor organisaties die meedoen vanuit UBR-innovatieproject 'Nooit meer reorganiseren' is de scan tijdelijk gratis.

Voor meer informatie over High Performance Organisatie bekijkt u de website van de HPO-scan.