Naar een Functiegebouw Rijk anno nu

De rijksoverheid heeft 6 jaar ervaring opgedaan met het Functiegebouw Rijk (FGR). Deze digitale tool helpt bij loopbaanplanning, organisatieveranderingen en sturing op resultaat en gedrag. Het is tijd om het instrument meer op de kaart te zetten. Hoe staat het ervoor en wat kun je verwachten?

Sinds 2012 is het Functiegebouw Rijk ingevoerd: ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn ingewisseld voor ongeveer 250 typeringen. Alle functies binnen de sector Rijk vinden een plek in het denkbeeldige gebouw. Het FGR maakt verschillende P-zaken inzichtelijk. In de functieprofielen staat wat van een functie wordt verwacht in termen van resultaten, succesvol gedrag, kennis, vaardigheden en ervaring. Vergelijkbaarheid tussen functies is hiermee mogelijk gemaakt en ondersteunt mobiliteit en flexibiliteit binnen de rijksoverheid. Het FGR kan daarmee worden toegepast in de gesprekscyclus en bovendien is er een link gelegd naar de Mobiliteitsbank.

Eric Hartstra en Tine van der Velden - Functiegebouw Rijk

Eric Hartstra (l) en Tine van der Velden in gesprek op de 36e verdieping van het BZK-gebouw aan de Turfmarkt.

FGR in de praktijk

Er is een gemeenschappelijke taal ontstaan na 6 jaar gebruik van het FGR. Toch werken medewerkers, leidinggevenden, HR-adviseurs en collega’s die een reorganisatie leiden in de praktijk niet optimaal met dit instrument. ‘Er is zoveel aan het FGR opgehangen dat gebruikers zich afvragen hoe deze tool werkt’, aldus Eric Hartstra, senior beleidsmedewerker bij Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van BZK. Dit is een uitkomst uit het interdepartementale gebruikersoverleg. Ook blijkt dit uit de grote stroom aan vragen aan het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) over de toepasbaarheid van het FGR, waar Tine van der Velden (organisatieadviseur) zich in haar dagelijks werk over buigt.

Wat kom je in het werk bij EC O&P tegen?

Tine: ‘Uit binnenkomende vragen merken we dat het voor leidinggevenden en HR-adviseurs lastig is om het FGR te interpreteren. Met name als het gaat over de indeling in het FGR en de salarisschaal die bij een functie hoort. Daarnaast kunnen medewerkers het niet eens zijn met het (salaris)schaalniveau dat aan het opgedragen werkpakket is verbonden. Met de komst van het FGR zouden de leidinggevenden - met hulp van de HR-adviseur - dit zelf moeten oplossen. Dit blijkt tot nu toe nog niet te werken. Er blijkt nog te weinig kennis van het FGR. Workshops organiseren en uitleg over FGR geven heeft nog steeds onze aandacht. We helpen leidinggevenden hun verantwoordelijkheid waar te maken’.

Communicatie afgestemd op doelgroep

‘De vraag rijst ook: wat heb je nodig als leidinggevende en wat voor zaken komen er allemaal samen op P-gebied? Hoe kan een leidinggevende dat allemaal toepassen? En wat heb je nodig zodat leidinggevenden, op alle niveaus goed, uit te voeten kunnen met het FGR? Leidinggevenden van lager geschoold personeel hebben hun handen vol aan het regelen dat doelen worden bereikt en met het begeleiden van het personeel hierin. Dan heb je geen tijd om je te verdiepen in een instrument met een moeilijke website. Toch wordt dit in theorie wel van ze verwacht. Daarom willen we de website eenvoudiger maken’, aldus Eric.

‘Naar minder ambtelijke teksten’

Welke veranderingen zijn nu nodig?

Het FGR maakt een ontwikkeling door om meer te kunnen aansluiten bij een moderne overheid en gebruiksvriendelijker te maken. Die verandering is:

  • een minder complex FGR, makkelijk toepasbaar en communicatie afgestemd op de doelgroep;
  • groot onderhoud, zodat medewerkers zich beter kunnen herkennen in profielen;
  • modernisering van de website, zodat de website gebruiksvriendelijker wordt.
Functiegebouw Rijk

Groot onderhoud aan functiefamilies, wat bedoel je daarmee?

Eric: ‘We vragen ons af: is de indeling nog wel logisch of is het verouderd? Heel concreet betekent dit dat we overlappende schalen tussen functiegroepen laten vervallen en inhoud vertalen we naar minder ambtelijke teksten. Ieder jaar staan er 2 families op de planning die we vernieuwen. In 2017 werkten we aan de families Lijnmanagement en Project-/programmamanagement. De laatst genoemde familie sluit nu aan op de taal van programma’s, zoals de Prince2 methodiek. In 2018 bekijken we de families Beleid en Advisering’.

Naast inhoud, ook vorm

Eric: ‘Ook concentreren we ons in 2018 op de modernisering van de website. Naast inhoud willen we dat de website nog beter wordt gebruikt. Doel is de website te vernieuwen tot een ontdekplatform. De gebruiker van nu wil een site anno nu, dus willen we dit op diverse fronten naar een hoger plan tillen. Content opnieuw structureren en herschrijven, in het design meer focus op visuals en gebruiksvriendelijk in gebruik. En de website optimaliseren we voor alle devices’.

‘We hebben allemaal hetzelfde doel: tevreden klanten’

Hoe staat het met de voorbereidingen van deze veranderingen?

Eric: ‘Een grote uitdaging schuilt in alle verschillende ideeën die nog niet in een plan vast liggen. Dat plan komt er in het eerste kwartaal 2018. Met het groot onderhoud gaan we door. En we sluiten aan op andere beleidsonderwerpen en combineren dit met het strategisch personeelsbeleid rijk 2020 zodat we niet vanuit elk onderwerp apart gaan communiceren’. Tine: ‘We moeten daarmee ook gaan zorgen dat het heel helder is hoe het FGR werkt en wat je er aan hebt. Aan ons is gelegen om nog meer een succes te maken van het FGR. We voeren de voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering als een team uit: met DGOO, EC O&P, leidinggevenden, medewerkers en HR-adviseurs uit alle hoeken van de rijksoverheid’. Eric sluit daarmee af: ‘We hebben namelijk allemaal hetzelfde doel: tevreden klanten en een goed en duidelijk gebruik van het FGR’.

Meer informatie op www.functiegebouwrijk.nl.