Personeelsplan - strategisch (SPP) en meerjaren (MPP)

Aan de hand van de ontwikkelingen waar jouw organisatie mee te maken heeft, maakt UBR Personeel samen met jou een analyse van de toekomstige personeelsbehoefte. Deze behoefte wordt vastgelegd in een Strategisch Personeelsplan (SPP) of een Meerjarig Personeelsplan (MPP). Met een tijdshorizon van 3-5 jaar kunnen organisatie en medewerkers inspelen op de toekomst.

2 basismodellen

 Op basis van literatuur en ervaring heeft UBR 2 basismodellen ontwikkeld:

1. De beknopte versie

  • doorlooptijd van 2 - 4 maanden;
  • korte analyse;
  • kernachtige rapportage;
  • actieplan met beleidsvoornemens (mobiliteit, flexibele inzet, leren en ontwikkelen, loopbaanbeleid, duurzame inzetbaarheid, inzet van arbeidsbeperkten, diversiteit en doelgroepen).

2. De uitgebreide versie

  • doorlooptijd 4 – 8 maanden;
  • uitgebreide analyse;
  • uitgebreide rapportage;
  • SOLL - (gewenste situatie) als vertrekpunt;
  • HR3P-methodiek (personeelsschouw).

Deze modellen zijn uitgewerkt in stappen en concrete activiteiten. De experts van UBR begeleiden je graag bij het opstellen en uitvoeren van een SPP- of een MPP-traject.  

Contact

Neem voor vragen of meer informatie over een SPP of een MPP contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.