Projectmanagement: In het belang van Nederland

In februari organiseerde Defensie Materieel Organisatie (DMO), onderdeel van het ministerie van Defensie, de projectendag ‘In het belang van Nederland’. DMO is verantwoordelijk voor het Defensiematerieel. Van aankoop, via instandhouding tot en met afstoting. Het gaat hier om schepen, vliegtuigen, helikopters, voertuigen, brandstof, munitie, kleding, computersystemen of wapens. UBR|IIR was ook vertegenwoordigd tijdens deze dag. Steven van Leeuwen en Indra Henneman gaven een workshop over het PMK-model.

Opening

Vice-admiraal de Waard, directeur van DMO, opende deze dag.

Presentaties

De ochtend stond in het teken van presentaties door verschillende organisaties en met verschillende onderwerpen zoals:

  •  Actuele ontwikkelingen in projectmanagement;
  •  Ontwikkelingen Investeringsplanning: Verandering, vernieuwing en professionalisering;
  •  Patronen doorbreken, beweging creëren;
  •  Projectmanagement, 10 jaar een vak binnen Rijkswaterstaat.

PMK-model

In de middag stond de workshop over het PMK-model en de PMK-app van UBR|IIR gepland. Het PMK-model geeft gebruikers handvatten om het eigen project te managen en geeft inzicht in de 9 belangrijkste kwaliteitsaspecten van projectmanagement. Daarnaast biedt het PMK-model een uitgelezen kans om met elkaar het juiste gesprek te voeren. Door middel van de app zijn projectmanagers altijd in staat om het eigen project op de verschillende kwaliteitsaspecten te meten en daardoor bij te sturen. Tijdens een project kan de gebruiker de meting meerdere malen uitvoeren. Zo kan de gebruiker bijhouden hoe het project verloopt en wat nog beter kan.

De workshop

Steven vertelt: ‘De workshop bood plaats aan 60 deelnemers. In duo’s gingen de deelnemers aan de slag met het invullen van de PMK-app. In de app konden zij een aantal vragen met ja of nee beantwoorden. Na beantwoording van alle vragen kregen zij per onderwerp een score te zien. Hierdoor werd voor de deelnemers duidelijk waar de verbeterpunten in het projectmanagement zitten. Nadat alle scores bekend waren, werden deze geplaatst in het pmk-model op A0 formaat en volgde een interactieve discussie. Het tweede deel van de workshop was het stuurgroepspel. In het spel was een fictieve case rond de Joint Strike Fighter (JSF) geformuleerd. De case was in de vorm van een rollenspel gegoten waar een opdrachtgever, leverancier, gebruiker en de projectmanager centraal stonden. In de case waren een aantal uitdagingen meegenomen waar de deelnemers mee aan de slag gingen’. Dit spel gaf de medewerkers inzicht in het belang van een stuurgroep tijdens grote projecten’. 

Harde en zachte kant

Bij projecten wordt in eerste instantie naar de harde kant van het projectmanagement gekeken, zegt Steven. ‘Het schrijven van een Project Initiation Document (PID) is belangrijk. Maar de inrichting van een projectorganisatie, het managen van de omgeving en goed leiderschap is net zo belangrijk. Hoe is de samenwerking tussen projectmedewerkers? Zijn de juiste mensen bij het project betrokken? Maar ook, kan en durf ik als projectmanager de juiste beslissingen te nemen binnen een project, is minstens zo belangrijk’.

Netwerken

‘Als oud-defensie medewerker maar ook als projectmanager bij UBR|IIR ben ik benieuwd naar de nieuwe technologieën binnen Defensie’, zegt Steven. Communicatietechnologie in de militaire pakken maar ook nieuwe ICT-technologieën op schepen en in vliegtuigen kunnen voor UBR|IIR interessante projecten zijn. UBR|IIR blijft hier graag bij betrokken.

Meer informatie

Meer informatie over het PMK-model en de PMK-app? Kijk dan op de UBR|IIR pagina's van deze website.