EC O&P verzorgt in samenwerking met Zorg van de Zaak preventief medisch onderzoek (PMO) en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan voor een aantal organisaties.

Aangesloten organisaties

  • Ministerie van Algemene Zaken 
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
  • Ministerie van Financiën (kerndepartement)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële Informatiedienst
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie  
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement, IGJ en RVS)

PAGO en PMO

Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is een onderzoek dat de gezondheid van medewerkers beoordeelt op die aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk.
Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een algemeen onderzoek dat zich richt op de leefstijl, de gezondheid en daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Na het preventief medisch onderzoek heeft de medewerker een duidelijker beeld over zijn gezondheid.

Iedere werkgever is verplicht zijn medewerkers periodiek een PAGO aan te bieden. De medewerker hoeft geen gebruik te maken van dit aanbod. De werkgever betaalt de kosten, ook die van een PMO. Een werkgever is echter niet verplicht een PMO aan te bieden. En ook hier geldt dat de medewerker geen gebruikt hoeft te maken van het aanbod.

Voor de uitvoering van preventief medisch onderzoek maakt EC O&P gebruik van gevalideerde vragenlijsten met verschillende thema’s, waaronder ‘leefstijl’, ‘algemene gezondheid’, ‘psychosociale arbeidsbelasting (PSA)’, Work ability index (WAI)’, klachten arm, nek, schouder, beeldschermwerk. De vragenlijsten kunnen worden gecombineerd met aanvullend medisch onderzoek, zoals biometrie (lengte; gewicht; bloeddruk; BMI; tailleomvang), audiogram, visusonderzoek, etc.
Na afloop van het onderzoek ontvangt de medewerker een individueel rapport met de bevindingen en adviezen uit het onderzoek.

Op verzoek maakt EC O&P een groepsrapportage. Zo krijgt u zicht op de gezondheidsrisico's van bepaalde groepen medewerkers of onderdelen binnen uw organisatie. We adviseren over concrete verbeteringen van de werkomstandigheden en hoe je de gezondheidsrisico’s verkleint. Daarmee wordt verzuim voorkomen en wordt de inzetbaarheid van medewerkers verhoogd. De resultaten uit de groepsrapportage zijn anoniem.

Contactformulier

Voor een goede afhandeling van de aanvraag is het belangrijk dat u het contactformulier volledig en juist invult. 
We behandelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Contactformulier voor het aanvragen van een PMO voor groepen ( >10 personen).

Contact

Voor vragen over het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum EC O&P.

Voor vragen over de planning van de vaccinatie(s), verzetten of annuleren van afspraken, neemt u contact op met Zorg van de Zaak via ecop@zorgvandezaak.nl of het telefoonnummer 088-2778880.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de Backoffice via keuringen.vaccinaties@rijksoverheid.nl of via 070-7000530.

Tarieven

In de brochure 'Tarieven 2018' vindt u de voor 2018 geldende tarieven voor o.a. PMO vragenlijsten, rapportages en biometrisch vervolgonderzoek.

Op deze producten hanteert EC O&P in 2018 een opslag van 15%. Met deze opslag dekt EC O&P de kosten voor o.a. het uitvoeren van de aanbesteding, het bemensen van de backoffice bij EC O&P, contractmanagement. U ontvangt éénmaal per kwartaal een factuur van EC O&P voor de van Zorg van de Zaak afgenomen dienstverlening.

Op deze factuur wordt de opslag van 15% van EC O&P zichtbaar vermeld: deze wordt dus niet verwerkt in de tarieven per product.