Contactformulier voor het aanvragen van een PMO (groep)

UBR Personeel verzorgt in samenwerking met Zorg van de Zaak preventief medisch onderzoek (PMO) en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan voor groepen (meer dan 10 personen) voor een aantal organisaties.

Aangesloten organisaties

 • Ministerie van Algemene Zaken 
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 • Ministerie van Financiën (kerndepartement)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële Informatiedienst
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie 
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement, IGJ en RVS)

Aanmelden

Door onderstaand elektronisch contactformulier volledig in te vullen wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.
We behandelen je gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwijzen je graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Zorg ervoor dat:

 • je op het vraagteken klikt voor meer informatie over het in te vullen veld
 • je het formulier volledig invult, let hierbij op de vele verplichte velden (*)
 • als het invullen niet lukt, je contact opneemt met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel

Let op!

Na het invullen van het formulier en het aanklikken van de knop ‘ga verder’, kun je de gegevens nog een keer controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzend je het document definitief met de knop ‘verzend’, die helemaal onderaan de pagina staat. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanmelding.

Contactformulier voor het aanvragen van een PMO (groep)

Aanvrager

Met deze persoon wordt contact opgenomen voor het inplannen van een intakegesprek

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor de uitvoering van een preventief medisch onderzoek in gang te zetten.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens met uw toestemming. Betrokkene mag deze toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden gedeeld met Zorg van de Zaak die deze dienstverlening namens UBR Personeel uitvoert.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden na de uitvoeringsdatum niet bewaard. Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij