UBR|Interim verzorgt in (complexe) processen de begeleiding en de advisering.

Het kan gaan om:

  • de begeleiding bij invoering van een nieuwe werkwijze of methode;
  • het uitvoeren van een (beleids-)evaluatie;
  • het adviseren over de inrichting van een effectief proces om tot de juiste strategiebepaling te komen;
  • het begeleiden van een managementteam met een veranderopgave.

Contact

Wilt u meer weten over UBR|Interim? Neem dan contact met ons op.
Heeft u behoefte aan inzet van een interim-manager, met rijksbrede kennis en ervaring? Ga voor uitgebreidere informatie naar ‘ een interim-professional nodig?’.

UBR|Interim biedt managementcapaciteit en advies. Onze professionals hebben rijksbrede ervaring en helpen bij veranderingen, projecten en/ of programma’s. Wij doorgronden de vragen van organisaties en dagen onszelf dagelijks uit om te komen tot de best mogelijke oplossingen. Voor een effectieve start van een verandering, bij de opbouw- of afbouwfase van een organisatie(onderdeel) of bij vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.

UBR|Interim: tijdelijke partner voor blijvende verandering