In de Producten- en dienstencatalogus van Expertisecentrum Organisatie en Personeel staat ons producten- en dienstaanbod op een rij.

Bekijk de Producten- en dienstencatalogus 2017.
De Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van EC O&P.
Lees ons Privacyreglement over hoe wij omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Vormen van financiering

Voor de producten en diensten van EC O&P hanteren we verschillende financieringsafspraken. Dit zijn:

  • Budgetgefinancierde dienstverlening:

Deze dienstverlening wordt op basis van een verdeelsleutel afgerekend met de departementen. Dit is gebaseerd op het aantal individuele arbeidsrelaties (IAR’s). IAR’s betekent: het aantal medewerkers dat in dienst is. Er vindt voorfinanciering plaats en er wordt vier keer per jaar gefactureerd.

  • Basisdienstverlening:

Dit is voor opdrachtgevers waarmee geen afspraken zijn gemaakt over budgetfinanciering. Er is een verlicht administratief regime afgesproken voor de levering van deze dienstverlening. Hiervoor brengen we geen offerte uit. We factureren vier keer per jaar op basis van nacalculatie. De producten en diensten zijn gelijk aan de dienstverlening waarvoor budgetfinanciering geldt.

  • Stuksprijzen:

Deze dienstverlening leveren we op basis van vaste prijzen. Opdrachtgevers ontvangen hiervoor een factuur op basis van nacalculatie. Het gaat om de daadwerkelijke gerealiseerde afname op het moment van afsluiten van het kwartaal.

  • Maatwerk:

Voor maatwerk leveren we dienstverlening die is toegespitst op de specifieke wensen van de klant. We brengen eerst een offerte uit. We factureren vier keer per jaar. Het gaat om de daadwerkelijke gerealiseerde afname op het moment van afsluiten van het kwartaal.

Contact

Voor vragen en wensen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum EC O&P.