In de Producten- en dienstencatalogus van Expertisecentrum Organisatie en Personeel staat ons producten- en dienstaanbod op een rij.

PDC 2018

Bekijk de Producten- en dienstencatalogus 2018. De Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van EC O&P. EC O&P werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwijzen u graag naar onze privacy verklaring.

Q&A tariefsverhoging dienstverlening EC O&P 2018
Eind december 2017 heeft de eigenaar van EC O&P de tarieven voorlopig vastgesteld, omdat EC O&P een niet sluitende begroting had. In het Bestuurlijk Overleg UBR van 26 juni 2018 is derhalve besloten om de tarieven van de dienstverlening van EC O&P met 1% te verhogen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Hiermee zijn de tarieven van EC O&P definitief vastgesteld. De Q&A geeft antwoord op mogelijke vragen in verband met de tariefsverhoging.

Vormen van financiering

Voor de producten en diensten van EC O&P hanteren we verschillende financieringsafspraken. Dit zijn:

  • Budgetgefinancierde dienstverlening:

Deze dienstverlening wordt op basis van een verdeelsleutel afgerekend met de departementen. Dit is gebaseerd op het aantal individuele arbeidsrelaties (IAR’s). IAR’s betekent: het aantal medewerkers dat in dienst is. Er vindt voorfinanciering plaats en er wordt vier keer per jaar gefactureerd.

  • Basisdienstverlening:

Dit is voor opdrachtgevers waarmee geen afspraken zijn gemaakt over budgetfinanciering. Er is een verlicht administratief regime afgesproken voor de levering van deze dienstverlening. Hiervoor brengen we geen offerte uit. We factureren vier keer per jaar op basis van nacalculatie. De producten en diensten zijn gelijk aan de dienstverlening waarvoor budgetfinanciering geldt.

  • Stuksprijzen:

Deze dienstverlening leveren we op basis van vaste prijzen. Opdrachtgevers ontvangen hiervoor een factuur op basis van nacalculatie. Het gaat om de daadwerkelijke gerealiseerde afname op het moment van afsluiten van het kwartaal.

  • Maatwerk:

Voor maatwerk leveren we dienstverlening die is toegespitst op de specifieke wensen van de klant. We brengen eerst een offerte uit. We factureren vier keer per jaar. Het gaat om de daadwerkelijke gerealiseerde afname op het moment van afsluiten van het kwartaal.

Contact

Voor vragen en wensen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum EC O&P.