Preventief medisch onderzoek

UBR Personeel verzorgt in samenwerking met Zorg van de Zaak preventief medisch onderzoek (PMO) en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan voor een aantal organisaties.

Aangesloten organisaties

 • Ministerie van Algemene Zaken 
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 • Ministerie van Financiën (kerndepartement)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële Informatiedienst
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement, IGJ en RVS)

PAGO en PMO

Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is een onderzoek dat de gezondheid van medewerkers beoordeelt op die aspecten waarin zij risico's lopen in het werk.
Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een algemeen onderzoek dat zich richt op de leefstijl, de gezondheid en daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Na het preventief medisch onderzoek heeft de medewerker een duidelijker beeld over zijn gezondheid.

Iedere werkgever is verplicht zijn medewerkers periodiek een PAGO aan te bieden. De medewerker hoeft geen gebruik te maken van dit aanbod. De werkgever betaalt de kosten, ook die van een PMO. Een werkgever is echter niet verplicht een PMO aan te bieden. En ook hier geldt dat de medewerker geen gebruikt hoeft te maken van het aanbod.

Vragenlijsten over verschillende thema's

Voor de uitvoering van preventief medisch onderzoek maakt UBR Personeel gebruik van gevalideerde vragenlijsten met verschillende thema’s, waaronder

 • leefstijl,
 • algemene gezondheid,
 • psychosociale arbeidsbelasting (PSA),
 • Work ability index (WAI),
 • klachten arm, nek, schouder, beeldschermwerk.

De vragenlijsten kunnen worden gecombineerd met aanvullend medisch onderzoek, zoals biometrie (lengte; gewicht; bloeddruk; BMI; tailleomvang), audiogram en visusonderzoek.

Na afloop van het onderzoek ontvangt de medewerker een individueel rapport met de bevindingen en adviezen uit het onderzoek.

Groepsrapportage

Op verzoek maakt Personeel een groepsrapportage. Zo krijg je zicht op de gezondheidsrisico's van bepaalde groepen medewerkers of onderdelen binnen je organisatie. We adviseren over concrete verbeteringen van de werkomstandigheden en hoe je de gezondheidsrisico’s verkleint. Daarmee wordt verzuim voorkomen en wordt de inzetbaarheid van medewerkers verhoogd. De resultaten uit de groepsrapportage zijn anoniem.

Contactformulier

Voor een goede afhandeling van de aanvraag is het belangrijk dat je het contactformulier volledig en juist invult.

Contactformulier voor het aanvragen van een PMO voor groepen ( >10 personen).

Contact

Voor vragen over het aanvraagformulier kun je contact opnemen met het Klantcontactcentrum UBR Personeel.

Voor vragen over de planning van de vaccinatie(s), verzetten of annuleren van afspraken, neem je contact op met Zorg van de Zaak via ecop@zorgvandezaak.nl of het telefoonnummer 088-2778880.

Voor overige vragen mail je de Backoffice via keuringen.vaccinaties@rijksoverheid.nl of via 070-7000530.

Tarieven

In de brochure 'Tarieven 2019' vind je de voor 2019 geldende tarieven voor onder andere PMO vragenlijsten, rapportages en biometrisch vervolgonderzoek.

Op deze producten hanteert UBR Personeel in 2019 een opslag van 7,5%. Met deze opslag dekt UBR de kosten voor onder andere het uitvoeren van de aanbesteding, het bemensen van de backoffice en contractmanagement. Je ontvangt 1x per kwartaal een factuur van Personeel voor de van Zorg van de Zaak afgenomen dienstverlening.

Op deze factuur wordt de opslag van 7,5% van UBR Personeel zichtbaar vermeld: deze wordt dus niet verwerkt in de tarieven per product.