UBR Rijksconsultants verzorgt in (complexe) processen de begeleiding en de advisering.

Het kan gaan om:

  • de begeleiding bij invoering van een nieuwe werkwijze of methode;
  • het uitvoeren van een (beleids-)evaluatie;
  • het adviseren over de inrichting van een effectief proces om tot de juiste strategiebepaling te komen;
  • het begeleiden van een managementteam met een veranderopgave.

Meer weten?

Wil je meer weten over UBR Rijksconsultants? Neem dan contact met ons op.
Heb je behoefte aan inzet van een interim-manager, met rijksbrede kennis en ervaring? Ga voor uitgebreidere informatie naar 'een interim-professional nodig?'.

UBR Rijksconsultants biedt managementcapaciteit en advies. Onze professionals hebben rijksbrede ervaring en helpen bij veranderingen, projecten en/ of programma’s. Wij doorgronden de vragen van organisaties en dagen onszelf dagelijks uit om te komen tot de best mogelijke oplossingen. Voor een effectieve start van een verandering, bij de opbouw- of afbouwfase van een organisatie(onderdeel) of bij vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.

UBR Rijksconsultants: tijdelijke versterking voor blijvende verandering