De re-integratieadviseurs van Bedrijfszorg leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van verzuim en het vergroten van inzetbaarheid van personeel in rijksorganisaties.

Re-integratieadviseurs

Re-integratieadviseurs kennen de wetgeving en de actoren in het ziekteverzuimproces op hun duimpje. Dit is essentieel om een goed advies te geven aan de HR-professional en het management over re-integratie. De deskundigheid en ervaring van de re-integratieadviseurs zorgt ervoor dat leidinggevenden hun rol als casemanager optimaal vervullen.

Voorbeelden klantvragen

 • Met welke vragen kan ik bijvoorbeeld bij de re-integratieadviseur van Bedrijfszorg terecht?
 • Hoe bouw ik een goed re-integratiedossier op met het oog op de Wet verbetering poortwachter?
 • Welke interventies kan ik inzetten?
 • Wat is er nodig bij een WIA-aanvraag?
 • Wanneer kan ik een deskundigenoordeel aanvragen?
 • Wat is 're-integratie 2e spoor'?
 • Wanneer zet ik een arbeidsdeskundige in?
 • Wat moet ik doen nadat ik de WIA-beschikking van het UWV heb ontvangen?
 • Wat kan ik doen als disfunctioneren en ziek zijn door elkaar lopen?

Resultaat

 • Welke resultaten behaalt een re-integratieadviseur van Bedrijfszorg?
 • Geslaagde re-integratie en bevordering van de inzetbaarheid
 • Vermindering van de kosten van loondoorbetaling
 • Minder loonsancties van het UWV
 • Minder instroom in de WIA
 • Opbrengsten uit subsidies, Ziektewet of andere voorzieningen

Brochure ‘Wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid’

Download de brochure ‘Wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid’. Hierin vindt u actuele informatie over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Contact met re-integratieadviseur

De HR-professional van uw organisatie weet wie de re-integratieadviseur is voor uw organisatie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum EC O&P om dit na te vragen.