Bedrijfszorg adviseert over de opzet en uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Onze adviseurs begeleiden bij een RI&E en voeren deze op efficiënte wijze uit.

Doel

Na het uitvoeren van een RI&E heeft u een goed overzicht van de risico’s, aanbevelingen en de verbeterpunten in de arbeidsomstandigheden.

Resultaat

Naar aanleiding van de uitkomsten van een RI&E maakt onze adviseur samen met u een plan van aanpak en geeft advies over de stappen die u moet nemen om het management en de medezeggenschap te informeren.

Instemming medezeggenschap

De medezeggenschap heeft op twee momenten instemmingsplicht bij de RI&E: bij de wijze van uitvoering en bij het plan van aanpak (WOR art. 27 1d).

Onderzoeksthema's RI&E

De basis voor het uitvoeren van een RI&E staat in artikel 5 Arbowet. We onderzoeken bepaalde thema’s en leggen ze vast. Dit zijn onder andere:

  • Arbobeleid;
  • algemene arbeidsgevaren;
  • arbeidsomgeving;
  • psychosociale arbeidsbelasting;
  • fysieke arbeidsbelasting.

De doorlooptijd is afhankelijk van de wijze van uitvoering en de omvang van een RI&E. Bedrijfszorg voert ook deelinventarisaties uit.

RI&E toetsen

Als het wenselijk is laat de adviseur van Bedrijfszorg de RI&E toetsen. Dit doet een kerndeskundige zoals genoemd in de Arbowet. Denk aan een bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeid- en organisatiedeskundige of een arbeidshygiënist.

Contact

Voor vragen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum EC O&P.