Remplaçantenmakelaar

De remplaçantenmakelaar kan een bijdragen leveren aan de bemiddeling en plaatsing van verplichte VNWN-kandidaten. De remplaçantenmakelaar helpt met het maken van een match tussen een verplichte VWNW-kandidaat en een rijksmedewerker die geen VWNW-kandidaat is maar met voorzieningen uit het VWNV-beleid plaats wil maken voor een verplichte VWNW-kandidaat. Hierbij worden de matchingsmogelijkheden binnen de gehele Rijksoverheid onderzocht.

Team Remplaçantenmakelaar : v.l.n.r Wouter Petrus, Gülten Sahin, Ineke Valkenburg en Ilse van Roekel

Over de remplaçantenmakelaar

Rijksmedewerkers kunnen zich aanmelden als remplaçant bij de remplaçantenmakelaar. De remplaçantenmakelaar heeft daarnaast zicht op de verplichte VWNW-kandidaten. Het team van de remplaçantenmakelaar onderzoekt de mogelijkheden en kijkt waar een succesvolle match kan plaatsvinden. Zo kan een verplichte VWNW-kandidaat zijn/haar loopbaan bij de Rijksoverheid vervolgen.
 

Voorzieningen uit het VWNW beleid

Het VWNW-beleid biedt de mogelijkheid om voorzieningen voor VWNW-kandidaten ook toe te kennen aan een rijksmedewerker die geen VWNW-kandidaat is. Voorwaarde is dat plaatsing of herplaatsing van een VWNW-kandidaat wordt gerealiseerd of op een andere wijze een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een taakstelling. Dit wordt de remplaçantenregeling genoemd. Bij remplaceren stelt de remplaçant zijn functie ter beschikking en maakt hij gebruik van een of meerdere voorzieningen uit het VWNW-beleid, bijvoorbeeld de stimuleringspremie (waarbij hij ontslag neemt). Op zijn functie kan een VWNW-kandidaat worden geplaatst als deze functie als passend kan worden beschouwd. Het bevoegd gezag van zowel de VWNW-kandidaat als van de remplaçant moeten instemmen met remplaceren. De remplaçantenmakelaar bemiddelt en adviseert hierin.
 

Heb jij belangstelling?

Overweeg jij om je functie via de remplaçantenmakelaar vrij te maken voor een verplichte VWNW-kandidaat? Dan kun jij misschien gebruik maken van de remplaçantenregeling en je belangstelling hiervoor kenbaar maken. Dit is echter nog geen garantie voor een succesvolle match.

Om teleurstelling of onjuiste verwachtingen te voorkomen, kun je alvast het volgende uitzoeken:

  • Verdiep je in de remplaçantenregeling en in de VWNW-voorzieningen.
  • Ga na wat de (financiële) consequenties zijn als je van de regeling gebruikmaakt. Informatie hierover vind je op het rijksportaal. Je kunt ook een beroep doen op het Kennispunt Financiële Rechtspositie.
  • Ga na of je kans maakt op een match. De realiteit laat zien dat lang niet iedereen die zich aanmeldt ook gebruik maakt of kan maken van de regeling Het hangt ervan af of er een verplichte VWNW-kandidaat is voor wie jouw functie passend kan zijn. Meer informatie over achtergronden en aantallen verplichte VWNW-kandidaten zie je in deze tabel.
  • Bedenk rond welke datum je gebruik zou willen maken van de regeling. Je kunt alleen je belangstelling laten registreren als je bereid bent om in 2020 je functie ter beschikking te stellen en gebruik te maken van de voorzieningen uit het VWNW-beleid.

Dus heb je belangstelling om je functie volgens de remplaçantenregeling vrij te maken, vul het belangstellingsformulier in. Na ontvangst van het belangstellingsformulier neemt de remplaçantenmakelaar contact met je op voor een korte telefonische intake. Voor deze belangstellingsregistratie heb je vooraf geen toestemming nodig van je leidinggevende.

Ben jij een verplichte VWNW-kandidaat?

Dan kan de remplaçantenmakelaar jouw mogelijkheden voor een passende baan vergroten. Je leidinggevende kan je er meer over vertellen. Om actief matches tot stand te brengen heeft de remplaçantenmakelaar een rijksbreed overzicht van de verplichte VWNW-kandidaten én de belangstellenden in de remplaçantenregeling.
 

Ben jij een leidinggevende?

Rijksmedewerkers kunnen zonder toestemming van hun leidinggevende belangstelling tonen voor de remplaçantenregeling. Als er een reële kans op een match is dan zal de remplaçantenmakelaar de leidinggevende hierover informeren.
Ben je de manager van een verplichte VWNW-kandidaat, dan is het goed om te weten dat de remplaçantenmakelaar een bijdrage kan leveren aan het vinden van een passende functie voor jouw medewerker.
 

En verder?

  • Als er sprake is van een mogelijke match dan adviseert de remplaçantenmakelaar het bevoegd gezag hierover. Zowel het bevoegd gezag van de verplichte VWNW-kandidaat als het bevoegd gezag van de remplaçant stemmen in met een voorgestelde match. Tenzij zij gemotiveerd aangeven waarom het verzoek tot remplaceren wordt afgewezen.
  • Het bevoegd gezag van de verplichte VWNW-kandidaat draagt de kosten van de voorzieningen van de remplaçant.
     

Meer weten?

Wil je meer weten over de remplaçantenregeling? Lees dan hier het interview van een verfrissende match. Of kijk bij de veelgestelde vragen. Zit je antwoord er niet bij, neem dan contact op met de remplaçantenmakelaar via remplacantenmakelaar@rijksoverheid.nl. De remplaçantenmakelaar is ook telefonisch bereikbaar. Op maandag tussen 10.00-12.00 uur, dinsdag en donderdag tussen 13.00-15.00 uur op telefoonnummer 06 500 780 47.