Aanmeldformulier Schuldhulpverlening

UBR Personeel begeleidt, ondersteunt en adviseert de medewerker met financiële hulpvragen. Dat doen we voor medewerkers van alle rijksorganisaties, behalve voor de Belastingdienst, ministerie van Financiën, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie. Deze organisaties verzorgen zelf de financiële hulpverlening.

Aanmelden

Door onderstaand aanmeldformulier volledig in te vullen meld je jezelf of je medewerker aan voor Schuldhulpverlening.

Let op!

Na invullen van het formulier en aanklikken knop 'ga verder', kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het document definitief met de knop 'verzend'. Je ontvangt een bevestigingsmail van de aanvraag.

Uw aanvraag

Ik stel mijn vraag als: *
Ik ben op zoek naar: *

Door het antwoord op deze vraag weet de bedrijfsmaatschappelijk werker welke vervolgactie er moet worden ondernomen.

Uw contactgegevens

Vul uw voornaam in. Dit om u, in correspondentie, met uw volledige naam te kunnen aanschrijven.

Vul de tussenvoegsels van uw achternaam in, zodat wij over uw juiste en volledige achternaam beschikken.

Vul uw achternaam in.

Om in te kunnen schatten aan welke schuldhulpverlener wij de aanvraag kunnen voorleggen is de naam van het ministerie/ de dienst van belang.

Om in te kunnen schatten aan welke schuldhulpverlener wij de aanvraag kunnen voorleggen is de naam van het organisatieonderdeel/ dienst van belang.

De standplaats kan van invloed zijn op de bepaling aan welke bedrijfsmaatschappelijk werker wij de aanvraag kunnen voorleggen.

Bij spoedaangelegenheden is het noodzakelijk dat wij u telefonisch kunnen bereiken.

Het e-mailadres is noodzakelijk om de vraag te kunnen beantwoorden.

Overige informatie

Vul hier uw gewenste aanvullende informatie in die voor de aanvraag van belang kan zijn.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens om de online aanvraag Schuldhulpverlening in behandeling te kunnen nemen en/ of om de gegevens in ons registratiesysteem op te nemen. Ons registratiesysteem bevindt zich in een met een wachtwoord beveiligde omgeving en is daarnaast alleen toegankelijk voor de schuldhulpverleners. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Medewerker is de aanvrager: “Wij vragen deze gegevens om te weten tot wie wij ons in het voortraject kunnen wenden voor de schuldhulpverlening.” Leidinggevende is de aanvrager: “Wij vragen deze gegevens om te weten tot wie wij ons in het voortraject kunnen wenden voor de schuldhulpverlening.” Grondslag voor het vragen van deze gegevens is dat schuldhulpverlening geschiedt op basis van beleid.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Bij zowel de medewerker als de leidinggevende als aanvrager: “De door u in het formulier ingevulde gegevens worden naar een, in het systeem opgenomen, vast e-mailadres gestuurd. Bij binnenkomst van de aanvraag wordt het formulier doorgestuurd naar de coördinerend schuldhulpverlener, die het op basis van de verschafte informatie aanbiedt aan de schuldhulpverlener die de aanvraag in behandeling gaat nemen. Deze schuldhulpverlener zal de verstrekte gegevens overnemen in onze met een wachtwoord beveiligde administratie. Deze administratie is alleen toegankelijk voor de schuldhulpverlener. Nadat de gegevens in de administratie zijn overgenomen, wordt de mail permanent verwijderd.”

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Bij zowel de medewerker als de leidinggevende als aanvrager: “Zodra wij de gegevens uit het formulier in de administratie hebben overgenomen, wordt het formulier permanent verwijderd. De administratie is alleen toegankelijk voor de schuldhulpverlener. Zes weken na het afsluiten van de hulpvraag wordt het dossier gearchiveerd. Vervolgens wordt het na 2 jaar vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij