Budgetbegeleiding - voor medewerkers

Verlies je grip op je financiën? Met budgetbegeleiding leer je in korte tijd zelf je financiële problemen aanpakken. Budgetbegeleiding is dus kortdurende begeleiding voor medewerkers.

Hoe werkt budgetbegeleiding?

De financieel hulpverlener van UBR Personeel voert met jou een intakegesprek en bespreekt je financiiële situatie. Samen met jou wordt er een plan gemaakt zodat je je financiële situatie structureel op orde krijgt en houdt. De financiële hulpverlening is er op gericht de zelfredzaamheid te behouden/te vergroten.

Wat vragen wij van u?

Je geeft volledige openheid van zaken over uw financiële situatie en de oorzaken van de schuldsituatie. Je blijft namelijk zelf verantwoordelijk voor je financiën. We verwachten dat je een actieve houding aanneemt om je problemen op te lossen.

Contact

Voor meer informatie over aanvragen budgetbegeleiding kun je contact opnemen met het Klantcontactcentrum. Zij verwijzen je door naar een financieel hulpverlener.