Informatie voor leidinggevenden

Heb je te maken met loonbeslagen van medewerkers of medewerkers die aangeven dat zij financiële problemen hebben? Of wil je preventief aan de slag om schuldenproblematiek bij je medewerkers te voorkomen? Dan kun je UBR Personeel om advies vragen. Financiële problemen kunnen de integriteit van medewerkers aantasten en hen afhankelijk maken van anderen. Dit is een groot risico want deze medewerkers kunnen extra kwetsbaar zijn.

Wat houdt financiële hulpverlening in?

Financiële hulpverlening kent vele facetten, onder andere:

  • financiële administratie en financiële problematiek inzichtelijk maken;
  • individuele budgetbegeleiding om te leren omgaan met geld en daarmee nieuwe schulden voorkomen;
  • schuldbemiddeling;
  • crisisinterventie bij spoedeisende zaken zoals een huisuitzetting;
  • bij zeer complexe schuldproblemen doorverwijzen naar en begeleiden bij contact met een externe schuldhulpverlenende organisatie;
  • budgetbegeleiding;
  • terugkoppeling naar belanghebbenden;
  • analyse van de schulden leidt tot een advies en plan van aanpak;
  • motivatie medewerker activeren;
  • ondersteuning voor het aanvragen van een lening bij het Sociaal Fonds.

Hulp inschakelen

Heb je een financiële hulpvraag voor je medewerker? Neem dan rechtstreeks contact op met een financieel adviseur. Wanneer financiële problemen meer te maken hebben met bredere problematiek is het verstandig eerst overleg te hebben met de bedrijfsmaatschappelijk werker binnen je organisatie.

Workshop Schuldenproblematiek herkennen bij medewerkers

In deze workshop leer je signalen bij je medewerkers te herkennen en bespreekbaar te maken. Daarnaast leer je welke voorzieningen er zijn voor schuldhulpverlening.

Visie Schuldhulpverlening

De visie van Schuldhulpverlening is dat de medewerker zoveel mogelijk zelfsturend is. De inzet is om zelfredzaamheid van de medewerker te behouden of te vergroten. Het doel hiervan is dat de medewerkers ook in de toekomst een gezonde financiële basis behoudt.

Contact en aanmelden

Je kunt je medewerker ook rechtstreeks aanmelden via het aanmeldformulier. Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met het: Klantcontactcentrum UBR Personeel.