Informatie voor medewerkers

Houdt je aan het eind van de maand weinig geld over? Heb je het gevoel dat jouw financiële situatie je dagelijkse functioneren belemmert? Wij bieden hiervoor financiële hulpverlening aan en kunnen adviseren hoe je je financiële problemen kunt aanpakken. Deze hulpverlening is voor medewerkers van bijna alle rijksorganisaties. De Belastingdienst, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ministerie van Defensie hebben zelf financieel hulpverleners.

Hulp inschakelen

Er zijn diverse redenen waardoor je in de financiële problemen kunt komen. Het is belangrijk om deze bespreekbaar te maken: ga daarom in gesprek met je leidinggevende. Hij/zij kan je doorverwijzen naar een financieel hulpverlener of een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Wat houdt financiële hulpverlening in?

  • inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven;
  • ondersteuning bij het aanpakken en oplossen van je schulden;
  • budgetbegeleiding;
  • doorverwijzen naar en begeleiden bij contact met een externe organisatie;
  • doorverwijzing bij zeer complexe schuldenproblematiek naar externe samenwerkingspartners;
  • zo nodig verzorgen wij een aanvraag lening bij het Sociaal Fonds.

Budgetbegeleidng

Budgetbegeleiding is kortdurende hulp met de bedoeling dat je zo snel mogelijk leert om je financiële situatie te verbeteren. Lees meer

Contact en aanmelding

Via je leidinggevende, bij de financieel hulpverlener of bedrijfsmaatschappelijk werker. Je kunt je ook rechtstreeks aanmelden via het aanmeldformulier of contact opnemen met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.