Conflicthantering introductie

De training richt zich op het versterken van de advies- en verwijsrol bij (beginnende) conflicten.

Voor wie

Deze training is voor HR-adviseurs, juristen en leidinggevenden.

Inhoud

De deelnemers maken kennis met verschillende interventies bij lastige gesprekken en (beginnende) arbeidsconflicten. Van conflictcoaching tot mediation. Na de training herken je beter beginnende conflicten door meer inzicht in de factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van conflicten. En kun je ook een inschatting maken van de ernst (mate van escalatie) van het conlfict om tot de meest passende aanpak te komen. Ook vertellen we meer naar welke instantie(s) je kunt doorverwijzen.

Contact

Heb je interesse? Mail naar Liesbeth.Begheijn@rijksoverheid.nl.
Meer informatie over Conflictbemiddeling.