Conflicthantering introductie

De training richt zich op het verterken van de advies- en verwijsrol bij (beginnende) conflicten.

Voor wie

Deze training is voor HR-adviseurs, juristen en leidinggevenden.

Inhoud

De deelnemers maken kennis met verschillende interventies bij lastige gesprekken en (beginnende) arbeidsconflicten. Van conflictcoaching tot mediation. Na de training herkent u beter beginnende conflicten door meer inzicht te hebben in de factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van conflicten. En kunt u ook een inschatting maken van de ernst (mate van escalatie) van het conlfict om tot de meest passende aanpak te komen. Ook vertellen we meer naar welke instantie(s) u kunt doorverwijzen.

Contact

Heeft u interesse? Mail naar Liesbeth.Begheijn@rijksoverheid.nl.
Meer informatie over Conflictbemiddeling.

Hoort bij