Individuele coaching voor in personeelsgesprekken

Je leert het beste uit het personeelsgesprek te halen.

Voor wie

Coaching voor leidinggevenden.

Inhoud

Het personeelsgesprek is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van je medewerker en je afdeling. Het is de bedoeling dat de medewerker hierin zelf de regie pakt en dat jij daarvoor de ruimte biedt. Het is jouw rol om te sturen op het gespreksproces en de organisatiebelangen te verbinden met de belangen van de medewerker. Zo zijn jullie samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gesprek en de afspraken die jullie daarin maken. In 1 of meerdere coachingsessies staat je eigen leervraag centraal.

Onderwerpen die tijdens de coaching aan bod kunnen komen:

 • Hoe het gesprekproces goed te begeleiden.
 • Hoe het gesprek goed te structureren.
 • Hoe maak je de 3 onderdelen van de Gesprekscyclus Rijk effectief.
 • Het creëren van veiligheid, signalen bespreekbaar maken, ruimte geven, rust bieden en omgaan met meningsverschillen in het gesprek.
 • Hoe bevorder je dat jouw medewerker zijn verantwoordelijkheid pakt.

Wat kun je leren?

 • Hoe je samen met de medewerker het beste uit het personeelsgesprek kunt halen.
 • Hoe een veilige basis te creëren en tegelijk de organisatiedoelen en resultaten te bespreken.
 • Hoe je samen met je medewerker onderzoekt wat nodig is om zijn talenten te ontwikkelen en benutten zodat jouw team sterker wordt.
 • Hoe je de eigen regie bij de medewerker kunt bevorderen.

Voorbereiding

Het meeste leer je door te doen. Om het leerrendement van onze workshops zo hoog mogelijk te maken werken wij met korte voorbereidende opdrachten. Op deze manier kan de meeste tijd in de workshops gebruikt worden voor het oefenen in praktijksituaties.

Deze voorbereidingen tref je:

 1. Je hebt je organisatiedoelen en het teamjaarplan bij je.
 2. Je weet waarover je afspraken wilt maken.
 3. Je hebt voorwerk gedaan: filmpjes gezien en teksten gelezen.

Praktisch

Duur: 1 of meerdere coachingssessies van 1,5 uur.
Kosten: € 276,74 per gesprek.

Aanvraag

Vul het formulier  in voor het doen van een aanvraag. Zorg ervoor dat:

 • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
 • na invullen van het formulier en aanklikken knop 'ga verder', kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzend je het formulier definitief. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag.

Uw aanvraag

Vul de volledige naam van de training of workshop in

Geef gewenste datum en locatie aan

Akkoordverklaring *

In verband met kosten die aan een training/ workshop zijn verbonden, moet uw leidinggevende akkoord zijn met deze aanvraag. Door akkoord te zijn, verklaart uw leidinggevende akkoord te zijn

Uw contactgegevens

Facturatiegegevens

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal

Vul de naam van de opdrachtgever in als deze afwijkt van uw contactgegevens

Zonder inkoop/ordernummer kunt u geen aanvraag indienen

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in de be-handeling te nemen, u in te schrijven voor de betref-fende workshop, training of werkplaats en contact met u op te nemen als dit nodig is. Ook gebruiken wij u gege-vens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens omdat dit noodzakelijk is uw aanvraag op een goede manier af te handelen. Wij gebruiken uw gegevens op basis van één van de vol-gende grondslagen: uitvoeren van een overeenkomst of uw toestemming.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De Backoffice Organisatieadvies ontvangt uw persoons-gegevens en gebruikt deze voor de registratie van uw aanmelding. Voor de inschrijving voor een workshop, training of werkplaats wordt uw informatie gedeeld met de trainer/begeleider en met de financiële administra-tie voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet ver-plicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na afronden van de workshop, training of werk-plaats worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *