Insights

Deze training geeft je zicht op jouw eigen voorkeursstijl en doet je jouw sterke, zwakke en ontwikkelpunten onderkennen. Verder geeft het je inzicht in andere teamleden: het herkennen van de voorkeursstijlen van anderen en de waarde van elke voorkeursstijl inzien.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor organisatie- en teamontwikkeling binnen het Rijk met behulp van de methode Insights. Voor organisaties en teams die behoefte hebben aan begeleiding op:

  • Organisatieniveau: als onderdeel van ontwikkeltrajecten en cultuurtrajecten.
  • Afdelingsniveau: nieuwe teams/afdelingen en bestaande teams/afdelingen die de teamsamenwerking willen ontwikkelen en bevorderen en hiermee hun effectiviteit willen vergroten.
  • Individueel niveau: bij individuele leer- en ontwikkelvragen en loopbaanvragen.

Per inzet vindt er een intakegesprek plaats over de specifieke vraagstelling, inhoud, gewenst resultaat en lengte van de opdracht.

Inhoud

Insights is gebaseerd op het werk van de bekende psychoanalyticus Carl Gustav Jung, de grondlegger van de persoonlijkheidstypologie. Aan de hand van een herkenbare kleurentaal worden individuele voorkeuren weergegeven. Insights biedt onder meer:

  • Zelfinzicht: zicht op je eigen voorkeursstijl, onderkennen van eigen sterke, zwakke en ontwikkelpunten.
  • Inzicht in andere teamleden: het herkennen van de voorkeursstijlen van anderen en de waarde van elke voorkeursstijl inzien.
  • Afstemmen en verbinding maken: hoe kan de medewerker het eigen gedrag zodanig afstemmen op anderen dat de medewerker op een krachtige manier contact kan maken?
  • Inzicht in het team als geheel: waar ligt de kracht van het team, wat mist het team, effectiviteit van de samenwerking.

Alle teamleden vullen online de Insights-vragenlijst in en ontvangen een individueel profiel. Tijdens de Insights-training gaat de groep actief aan de slag met oefeningen en het teamwiel, dat aangevuld wordt met achtergrondinformatie. Het instrument Insights wordt geïnterpreteerd en teruggekoppeld door een geaccrediteerde facilitator.

Resultaat

Teamleden hebben meer kennis van en begrip voor elkaars eigenheid, hierdoor zijn ze in staat beter contact te maken met elkaar. Dit inzicht vergroot bewustwording en daarmee de persoonlijke effectiviteit van individuen en teams. Teamleden spreken elkaar makkelijker aan door het hanteren van eenzelfde ‘taal’. De betrokkenheid bij elkaar en het team is vergroot.

Praktisch

Duur: variabel.

Teams

Kosten voor teams: afhankelijk van de lengte van het traject. Eerste dagdeel teamtraining € 1.257,96 exclusief profielen en individuele terugkoppelingsgesprekken.

Individuen

Kosten voor individuen: Insights kan ook voor individuele medewerkers worden ingezet in het kader van persoonlijke- en/of loopbaanontwikkeling. Prijs profiel plus terugkoppelingsgesprek: € 580,- per persoon.

Aanvraag

Vul het digitale formulier in voor het doen van een aanvraag: Insights 'individueel' of Insights voor organisaties en teams 'incompany'.